Her er noe av det du har å se fram til i NLM Sandnesporten høsten-23:


Julekonsert lørdag 9.desember kl 20.00
Julemøtet 24.desember kl 14.00

Nyttårsfeiring 31.desember kl. 19.00

Misjonssalen - et sted å Tro og Tilhøre, Tilbe og TjeneTRO

på frelseren Jesus Kristus og hans tilgivelse.TILHØRE

den treenige Gud og vår forsamling.


TILBE

Jesus som Herre og frelser.
  


  

TJENE

vår neste.

Misjonssalen ligger i 2.etg. i NLM Sandnesporten - Jærveien 107 (den gamle brannstasjonen).


Forsamlingen har faste søndagsmøter kl 11.00. Vi bygger også vår virksomhet på småfellesskap (foreninger/ smågrupper).

Forsamlingen er en flergenerasjons-forsamling, preget av barnefamilier. Vi er ca 270 medlemmer, inkludert ca 110 barn (0-15 år). 


Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

NLM er en fri og uavhengig indre- og ytremisjonsorganisasjon.


Vår visjon oppsummeres i de 4 T-ene: Tro & Tilhøre, Tilbe & Tjene