Misjonssalen - et sted å Tro og Tilhøre, Tilbe og Tjene

aktuelt - innsamlingsaksjonen

Fram til vi flytter inn i Sandnesporten (mars-21), vil vi utfordre hverandre til å samle inn kr 1.5 millioner som skal brukes til inventar. 

Les om aksjonen og hvordan du kan bidra.TRO

på frelseren Jesus Kristus og hans tilgivelse.TILHØRE

den treenige Gud og vår forsamling.


TILBE

Jesus som Herre og frelser.
  


  

TJENE

vår neste.

Misjonssalen ligger i Langgaten 71, ca 200 meter nord for der gågaten slutter.

Misjonssalen vil etter hvert flytte til den gamle brannstasjonen, Jærveien 107


Forsamlingen har faste søndagsmøter kl 11.00. Vi bygger også vår virksomhet på småfellesskap (foreninger/ smågrupper).

Forsamlingen er en flergenerasjons-forsamling, preget av barnefamilier. Vi er ca 200 medlemmer, inkludert ca 80 barn (0-15 år). 


Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

NLM er en fri og uavhengig indre- og ytremisjonsorganisasjon.


Vår visjon oppsummeres i de 4 T-ene: Tro & Tilhøre, Tilbe & Tjene