T&T (Tro & Trening)

Her vil du finne hjelp til å lese og prate om tro i hjemmet i løpet av uken.

 • T&T til søndag 22. mai

  Frem til søndag 22. mai kan du gjennomføre del 3.6 "Jesus kommer tilbake". (s. 156-161)

  Her kan du gjøre litt oppgaver og lære mer om hva bibelen sier om at Jesus skal komme tilbake.

  Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme. 

  Prat gjerne i sammen om hva stykket handlet om og hva dere lærte i Ungkjerkå. 


  Ukens bibelvers: 

  "Og når jeg har gått og gjort i stand et

  sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta

  dere til meg, så dere skal være der jeg er."

  Johannes 14, 3

 • T&T til søndag 15. mai

  Søndag 8. mai er det Storsamling i Misjonssalen. Neste søndag med Ungkjerkå blir derfor søndag15.mai.  

  Frem til søndag 15.mai, kan du gjennomføre del 3.5 "Livet med Jesus". (s. 148-155)


  Oppgavene i del 3.5 kan hjelpe med å huske hva dere lærte om på T&T. Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme. 

  Hva husker du best?


  Ukens bibelvers: 

  Og dette er det evige liv, at de kjenner

  deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt,

  Jesus Kristus.

  Johannes 17,3


 • T&T til søndag 1. mai

  Frem til søndag 1.mai kan du gjennomføre del 3.4 "Jesus sendte Den hellige ånd". 

  Her kan du gjøre litt oppgaver og lære mer om hvorfor Jesus sendte Den hellige ånd til oss.  


  Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme.   Ukens bibelvers: 

  Talsmannen, Den hellige ånd, 

  som Far skal sende i mitt navn, 

  skal lære dere alt og minne dere om

  alt det jeg har sagt dere. 

    Johannes 14, 26

 • T&T til søndag 3. april

  Søndag 27. mars. er det storsamling. Det betyr at neste Ungkjerkå er søndag 3. april. 

  Frem til søndag 3.april kan du gjennomføre del 3.2 "Det onde".  (s. 126-133)


  Ukens bibelvers: 

  For jeg er viss på at verken død eller liv, 

  verken engler eller krefter, verken det som nå er  eller det som kommer,

  eller noen makt , verken det som er i det høye eller i det dype,

  eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra

  Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. 

  Romerne 8, 38-39