T&T (Tro & Trening)

Her vil du finne hjelp til å lese og prate om tro i hjemmet i løpet av uken.

 • T&T til søndag 23. jan

  Frem til søndag 23.jan kan du gjennomføre del 2.5 "Apostlenes Gjerninger". (s. 86-93)

  Her kan du gjøre litt oppgaver og bli bedre kjent med "Apostlenes Gjerninger" i Bibelen. Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme. 

  Prat gjerne i sammen om hva stykket handlet om og hva dere lærte i Ungkjerkå. 


  Ukens bibelvers: 

  Men dere skal få kraft når

  Den hellige ånd kommer over dere,

  og dere skal være mine vitner. 

  Apostlenes gjerninger 1,8

 • T&T til søndag 12. des

  Søndag 5. des. er det storsamling. Det betyr at neste Ungkjerkå er søndag 12. des. 

  Frem til søndag 12.des kan du gjennomføre del 2.3 "De profetiske bøkene". 

  (s. 70-77)


  Oppgavene i del 2.3 kan hjelpe med å huske hva de profetiske bøkene er, og hva vi kan lære av dem. Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme. 

  Hva er en profeti?


  Ukens bibelvers: 

  For aldri ble noen profeti båret fram fordi

  et menneske ville det, men drevet av

  Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

  2. Peter 1, 21


 • T&T til søndag 28. nov

  Frem til søndag 28.nov kan du gjennomføre del 2.2 "Visdomsbøkene". Her kan du gjøre litt oppgaver og bli bedre kjent med "Visdomsbøkene". 

  Du velger selv om du vil gjøre det alene eller sammen med noen voksne hjemme. 

  Husker du hvor mange visdomsbøker det er, og hva de heter?


  Ukens bibelvers: 

  Stol på Herren av hele ditt hjerte, 

  støtt deg ikke til din egen innsikt!

  Ordspråkene 3,5