Sparks

Her vil du finne hjelp til å lese og prate om tro i hjemmet i løpet av uken.

 • Til søndag 24. okt

  Til søndag 24.okt anbefales det å lese og samtale om kapittel 6 "Nikodemus" i "Himmelstormer." 

  Dersom dere var i Ungkjerkå, spør gjerne hvordan barnet hadde det og hva de lærte om!


  Ukens bibelvers

  "Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse. 

  Bare han er  min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle."

  Salme 62, 2-3.

 • til søndag 26. sept

  Håper dere har lyst til å lese litt i sammen både barn og foresatte. Husk at det ikke skal være tvang, men et tilbud og hjelp til å prate om tro hjemme. 

  Til søndag 26.sept anbefales det å lese og samtale om kapittel 5 "Jesus kaller disiplene" i "Himmelstormer." 

  Dersom dere var i Ungkjerkå, spør gjerne hvordan barnet hadde det og hva de lærte om!


  Ukens bibelvers

  Jesus sa til dem: 

  "Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere"

  Markus 1,17