ungkjerkå

Ungkjerkå er Misjonssalen sitt søndagstilbud til barn og ungdom. 

I Ungkjerkå benytter vi Awana som verktøy for formidling av tro til barn og unge, på søndagssmøtene og i hjemmet.

Vi er opptatt av at barna skal bli sett, at de får bygge trygge og gode relasjoner både mellom hverandre og til voksne, og ikke minst; vi ønsker å hjelpe barna til å bygge en levende relasjon med Jesus!


Vår visjon

Vi ønsker at barna skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet!


Ungkjerkå er delt inn i ulike grupper etter alder. En vanlig samling for hver gruppe vil ofte inneholde:

 • Aktiviteter/ leker
 • Undervisning
 • Smågruppe

Alle barn og unge er velkommen til å delta! Du trenger ikke å være medlem for å bli med i Ungkjerkå. Er du på besøk, nysgjerrig eller tenker du har lyst til å begynne i Ungkjerkå, er du hjertelig velkommen. 


Har du spørsmål om Ungkjerkå, ta gjerne kontakt med Elisabeth Berg (414 37 893)


Velkommen til Ungkjerkå!Hør "Tro i hjemmet" - tale av Runar Landro 4/12-22


 • Innmelding Ungkjerkå

  For å melde inn ditt/ dine barn i Ungkjerkå, trykker du på linken under og fullfører registreringen: 


  Innmeldingsskjema Ungkjerkå


  Medlemskontigent 50kr pr barn for kalenderåret betales på Vippsnr: 706285  (OBS! Merk med barnets fulle navn) 

  Hjemmebøker 150 kr pr barn betales på Vippsnr 706287 (OBS! Trek bruker ikke hjemmebøker, men gratis app).

 • Cubbies (3 - 5 år)

  Cubbies er gruppen for barn fra 3 - 5 år. 


  I denne aldersgruppa blir barna kjent med Bibelen og med Jesus. 

  Den hovedsetningen vi ønsker at barna skal sitte igjen med er: «Jesus elsker meg».


  På samlingene møter vi Teddy, Linda Lam og Hedda Hund som forteller oss om Jesus og at han elsker deg! Det blir også sang, bibelhistorier og lek!

 • SPArks (1. - 4. klasse)

  Sparks er gruppen for barn som går i 1. - 4. klasse.


  I Sparks-årene får barna undervisning med fortellinger hentet fra hele Bibelen. De får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for en levende tro på Jesus.


  På samlingene møter vi ildfluen Sparky som skal hjelpe oss til å bli

  bedre kjent med Jesus og Guds store redningsplan.

 • t & T (5. - 7. klasse)

  T&T er gruppen for de som går i 5.-7. klasse. 


  T&T står for Tro og Trening. Fokuset i denne aldersgruppen er å bli godt kjent med den kristne tro, og hvordan de kan leve som kristne i hverdagen. De lærer også om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive og gode vennskap.


  Samlingene vil bestå av aktiviteter og leker, undervisning, og smågrupper. 

 • trek (8. - 10. klasse)

  Trek er gruppen for de som går i 8.-10. klasse. 


  På Trek får ungdommene undervisning i hva det vi si å tro på Jesus og å leve livet sammen med ham. Her er det også rom for å stille spørsmål og finne svar på problemstillinger som vi ofte møter i dagliglivet. De får mulighet til å undre seg når det gjelder tro, og prøve å forstå mer om hva troen egentlig handler om


  Samlingene vil ofte inneholde 3 deler: Noe sosialt (lek, aktivitet), en undervisningsdel og smågrupper.