Styret for Misjonssalen: 

Fra venstre: Svein Anton Hansen (forsamlingsleder), Camilla Vestersjø Gilje, Randa Granberg (sekretær), Morris Kjølleberg (leder), Solfrid Helle (1.vara), Sverre Soleng (nestleder) og Helga Røyland.


2.vara: Terje Madland, 3.vara: Kari Eggebø

Noe av det styret jobber med:

  • Trosopplærings-plan for barn/ungdom - AWANA
  • Forsamlingsutvikling - satsningsområder
  • Sandnesporten/ nye Misjonssalen:
    - komiteer, - ansvarsfordeling ifht Sandnesporten AS, - innsamlingsaksjon
  • Mellomledere/tjenestegrupper, oppfølging