Styret for Misjonssalen: 

Morris Kjølleberg (leder), Sverre Soleng (nestleder),  Randa Granberg, Helga Røyland og Camilla Vestersjø Gilje.

1.vara: Solfrid Helle, 2.vara: Terje Madland, 3.vara: Kari Eggebø

NYTT fra og styret jobber med:

  • Trosopplærings-plan for barn/ungdom
  • Budsjett 2020
  • Møter/ aktiviteter i corona-tider
  • Forsamlingsutvikling - satsningsområder
  • Brannstasjonen/ nye Misjonssalen:
    - komiteer, - ansvarsfordeling ifht Sandnesporten AS
  • Samtalerutiner ved sjelesorg
  • Eldsteråd?
  • Mellomledere, oppfølging