Styret for Misjonssalen har etter innspill og flere forslag fra Info-gruppa, bestemt (7.des.-20) ny logo for Misjonssalen.


Logoens hus henspiller både på bygget Sandnesporten, men også på menigheten som Guds hus. ("Bygge bygg - bygge menighet")

I midten ser vi et kors. Dette kan lyssettes slik at korset lyser tydelig på utsiden av bygget, ikke minst på mørke kvelder.


Fargevalget i logoen er ikke endelig avklart. Fargen i den største firkanten kan også byttes ut alt etter hvilken avdeling av Misjonssalens arbeid den skal brukes i.


Logoen kan også brukes med og uten "Misjonssalen" og visjonen (De 4 T-er).

Logo med ulik navneplassering