styret 2022-2023

Fra venstre: Gunnar Aardalsbakke (1.vara), Ingebjørg Helle, Steinar Reilstad (nestleder), Kjersti Vingen Froment (sekretær), Morris Kjølleberg (leder), Elisabeth Gausland, Svein Anton Hansen (forsamlingsleder). Kristine Tungland (2.vara) var ikke til stede.