styret 2023-2024

Fra venstre: Morris Kjølleberg (leder), Nina Kristin Frafjord (1.vara), Kjersti V. Froment (sekretær), Håkon Åreskjold (nestleder), Vigdis H. Hadland (2.vara), Bjarne Mæland, Ingebjørg Helle og Svein Anton Hansen (forsamlingsleder).