styret 2022-2023

Morris Kjølleberg - styreleder

Steinar Reilstad - nestleder

Kjersti Vingen Froment - sekretær

Elisabeth Gausland - styremeldem

Ingebjørg Helle - styremedlem

Gunnar Aardalsbakke - 1.vara

Kristine Tungland - 2.vara