Vår Visjon

Misjonssalen – et sted å tro & tilhøre, tilbe & tjene.

Vi tror at disse verdiene er bibelske og sier noe om hva vi som enkeltkristne og som forsamling bør bygge på og praktisere.

 • TRO på frelseren Jesus Kristus og hans tilgivelse. 
 • TILHØRE den treenige Gud og vår menighet. 
 • TILBE Jesus Kristus
 • TJENE vår neste. 

Misjonssalen deler også NLM sin visjon: ”Verden for Kristus.” 

 • Verdidokument og medlemsforventninger

  Misjonssalen har et eget Verdidokument. Dette sier noe om hvilke fellesverdier vi ønsker skal prege oss som forsamling. 


  Les hvilke forventninger vi har til hverandre som medlemmer. ("Medlemsforventninger")


  Dette er hva vi står for og hva vi tror på:

  - Vi tror at Jesus Kristus er kommet til jord som Guds Sønn og vår bror, for å frelse menneskene fra fortapelsen til Himmelen.

  - Vi tror at et menneske blir kristen, Guds barn i dåpen og ved troen på Jesus Kristus.

  - Vi tror at Gud har en uendelig kjærlighet til alle mennesker. En grensesprengende kjærlighet som setter mennesker i frihet.

  - Vi tror at det bare er Jesus Kristus som kan frelse oss fra synden og skylden som skiller oss fra Gud.

  - Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt til alle troende.

  - Vi tror at dette budskapet om Jesus skal forkynnes til hele verden. Derfor driver vi misjon. 

  - Vi bekjenner oss til en evangelisk luthersk kristendomsforståelse, sammen med organisasjonen vi er en del av, Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM har i dag ca 150 misjonærer ute i 12 land i 3 verdensdeler.

 • MEDLEM & LOVER


  Medlem: Pr 30.06.23 hadde Misjonssalen 189 voksenmedlemmer og 115 barn (0-15 år) av medlemmene. Det koster kr 100,- (fra 15 år) å være medlem i Misjonssalen. 


  Kontingenten kan betales inn på konto 3260.07.38592 eller Vippse 646 119. (Husk å merke med ditt navn!) 

  I Misjonssalens lover står det følgende om "Medlemskap":  

  Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som: 

  - Bekjenner seg til den kristne tro, 

   - Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover, 

  - Betaler medlemskontingent. Medlemskapet i en av foreningene/lagene som står tilsluttet misjonsforsamlingen, gir automatisk også medlemskap i misjonsforsamlingen forutsatt at den tilsluttede forening/lag fører medlemsregister/protokoll og har medlemskontingent.