NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Misjonssalen Sandnes er en del av misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).


NLM har et omfattende arbeid både i Norge og på mange misjonsfelt.

I Norge er vi en del av NLM region SørVest.

På NLMs hjemmeside kan du også lese mer om det internasjonale arbeidet NLM driver. 


Under følger mer informasjon om de ulike arbeidsgrener og institusjoner NLM driver i vårt geografiske område.