musikkutvikler

Misjonssalen har fått godkjent å lyse ut en prosjektstilling for 1 år som musikkutvikler. Før vi kan lyse ut stillingen må finansieringen være på plass. En 50% stilling vil koste ca kr 300.000 (inkl.sosiale utgifter). 

Vi har fått sponsorer som gir "krone mot krone". Det vil si at når vi har fått gaveløfter fra våre medlemmer på kr 150.000, så vil sponsorene komme med de resterende kr 150.000 - og stillingen kan lyses ut. 

Pr. 22/9 har vi private gaveløfter på ca kr 129.000, altså vi mangler ca kr 21.000.


Vil du være med på denne gaveaksjonen, så kan du enten:

- sette inn et beløp på konto 3260.22.07128, og merke det "musikkutvikler"

- vippse et beløp til 646 115.


For Misjonssalen er det viktig at innsamlingen til denne stillingen ikke skal gå ut over de ordinære gaveinntekter eller den ordinære Fast Giver-tjenesten. Nå løfter vi ekstra i flokk for å satse på sang og musikk mot de unge!


NB! Det er kun regnskapsfører Reidun Edland (reidun.edland@lyse.net) som ser/vet hvem som gir! 


Tusen takk til alle som er med og virkeliggjør denne stillingen som vi har stor tro vil være med å utvikle vårt sang- og musikkarbeid, ikke minst rettet mot de største barna og ungdommen.