reguleringsplan - kommunestyret

Mandag 25.mai-20 vedtok Sandnes kommunestyre enstemmig detaljreguleringen for gamle brannstasjonen Sandved. (Sak 69/20 – 2.gangsbehandling -Plan 201723 – Detaljregulering for gnr 42 bnr 327).


To års ventetid over - stor glede i Misjonssalen!

Det er med stor glede forsamlingen i Misjonssalen, med i overkant av 200 medlemmer, mottar meldingen om at kommunestyret enstemmig har vedtatt detaljreguleringen for Sandnes gamle brannstasjon. Her skal Misjonssalen Sandnes bygge moderne forsamlingslokaler med plass til over 400 mennesker. Her vil det bli stor plass for barn, unge og familier i en av Norges raskest voksende byer. NLM Gjenbruk skal åpne en av landets største gjenbruksbutikker hvor de ønsker å skape et sosialt møtested med plass til alle. Kaffe og vafler i kjent NLM Gjenbruksstil blir det selvfølgelig også. Radiokanalen pTro og regionskontoret til NLM Sørvest skal også ha tilhørighet i lokalene.


Det har nå gått to år siden vi vant budrunden om den attraktive og sentrale tomten langs E39 i stor konkurranse med flere større næringsaktører og butikkjeder. Bygget som før var legevakt og hovedbrannstasjon for Nord-Jæren, skal nå bli en sosial møteplass for alle generasjoner. Vi skal tilføre byen noe positivt og bli en ressurs for byen vår.


Mer enn et misjonssenter

Utover forsamlingslokaler og gjenbruksbutikk åpner reguleringsplanen for handel med plasskrevende varer, selvbetjent bensinstasjon, vaskehall, ladestasjon og forskningssenter. NLM Sandnesporten som eier bygget, skal videreutvikle over 2000m2 til disse formålene. Eiendommen er ca. 12 dekar, hvor bruksareal blir 9200m2. Etter en omfattende dugnad blant Misjonssalens medlemmer, er nå brannstasjonen så godt som revet innvendig og bare fasaden står igjen før oppbygning kan starte.


Leietakere

Legevakten er på dugnad pusset opp og nymalt, klargjort for et spennende internasjonalt forskningssenter vi snart vil presentere. Utover dette søker vi aktører innen handel som vil være med oss i et spennende prosjekt i nybygget.

Vi gleder oss til en storslått åpning av nytt NLM-senter i Sandnes tidlig vinter 2021.


Arnt Ove Berg, leder for NLM Sandnesporten AS

Svein Anton Hansen, forsamlingsleder Misjonssalen Sandnes