nå starter vi!           endelig er vi i gang!

22.april-20:


Vi ønsker å takke for entusiasmen fra dugnadsinnsatsen vi har hatt siste uke. I løpet av de siste dagene har 70 personer jobbet 5 timer i snitt, noen betydelig mer, og noen noe mindre. Dette utgjør 350 timer eller ca. halvdelen av rive-budsjettet fra entreprenøren. Vi har spart i størrelsesorden 250.000 kroner når vi regner innsatsen i timer pluss at vi har tatt vare på mye utstyr som kan selges på Gjenbruken. Med planlagt profesjonell riving hadde ingenting av dette blitt spart. Vi har også fått solgt ting på Finn.no.

Eierskapet og stoltheten av å få dette bygget til den nye Misjonssalen er veldig tydelig uttrykt. Med hjelpen vi har fått fra kommunen på å framskynde prosessen, regner vi det som realistisk at vi har bygget klar til innflytting ved årsskiftet.


Vi opplever en stor entusiasme for å endelig være igang og mange ønsker å gjøre en innsats. Bare på lørdag 18.april var vi 40 personer. I løpet av lørdagen fikk vi Legevakta satt i topp stand. Her malte vi flere rom, vasket vegger som ikke trengte maling , vasket vinduer inne og ute, høytrykkspylte utvendige vegger, sjekket sanitæranlegget, sjekket det elektriske anlegget, skiftet lysrør og fikk vedlikeholdt ventilasjonsanlegget for kostnadene for nødvendige deler.


Vi skal ha møte med Sykehuset førstkommende fredag for å diskutere kontrakt og detaljer for innflytting i Legevakta. Innflytting er avhengig av når sykehuset er tilbake i normal gjenge, men de signaliserer at de vil inn så fort som mulig. Kort etter 25.mai regner vi med at de kan flytte inn siden det er datoen bystyret skal godkjenne reguleringsplanen.


Lørdag 25.april (kl 10-15) er det dugnad igjen. Da blir det i hovedsak og bære ut materialer entreprenør har revet, og sortere disse i forskjellige konteinere. Har du ikke meldt deg på, og har anledning til å bli med? Vi trenger mange - meld deg på pr. mail til nlmsandnesporten@gmail.com

         

Med vennlig hilsen

             Arnt Ove Berg

📌NLM Sandnesporten AS 📌

           📞93435764📞


--------------------------------------------------------------------------------------------------

15.april-20:


Hei, og god påske til dere alle. 

Nedenfor vil dere finne en melding fra prosjektgruppen for brannstasjonen med litt info om status og videre gang på prosessen samt en invitasjon til dugnad. Opplegget for dugnaden er drøftet i fellesskap mellom prosjektgruppen og Misjonssalens styre, og som dere vil se er det også lagt fram for kommunens helsemyndighet. Vi tror dette tiltaket på mange måter kan være bra i disse tider, og så får vi passe på og nøye følge de rutiner som er satt opp.

Velkommen til dugnad!

Hilsen

Morris Kjølleberg , StyrelederVIKTIG INFO - BRANNSTASJONEN - VIKTIG INFO


Først en oppdatering på prosessen med brannstasjonen:

Da coronakrisen startet og arbeidsledigheten steg med tusentalls daglig, tok vi i Sandnesporten AS kontakt med ordfører Stanley Wirak og tilbød å starte arbeidet på brannstasjonen umiddelbart. Vi er ferdige med anbudsprosessen, har valgt leverandører og disse er også veldig interessert i å starte på jobben. For noen av dem betyr det at de ellers ville måtte permittere, pga. den pågående coronapandemien og arbeidsmarkedet slik det er i dag. Det som holder oss igjen er regulerings-prosessen. Wirak lovet å gjøre det han kan, for å få alle formalitetene på plass så fort som mulig.

Vi er nå lovet at reguleringen av brannstasjonen blir endelig behandlet i bystyret 25.mai. Parallelt med dette, har vi sendt inn søknader om rivningstillatelse og byggetillatelse. Rivetillatelsen har vi allerede fått og går i gang rett over påske. Det vil også bli opprettet en egen avtale med Sandnes Tomteselskap om at vi kan begynne å rive, før vi formelt har ferdigstilt regulering og betalt/eier bygget. Byggetillatelsen vil bli godkjent kort tid etter at bystyret har godkjent reguleringen og vi vil betale kommunen for bygget umiddelbart etter dette. Vi er utrolig takknemlige for den jobben Stanley Wirak har gjort for oss de siste ukene!

Endringene har ført til starten på byggingen er fremskyndet med ca to måneder. Vi vil sannsynligvis være i stand til å jobbe gjennom sommeren, da entreprenørene ønsker å holde folk i arbeid.


Dugnad:

I forbindelse med rivningen planlegger vi å invitere til dugnad for forsamlingen. Her er det mye vi med letthet kan gjøre og vi sparer 600 kroner timen på den innsatsen vi legger inn.


Ting vi vil ta på dugnaden er å ta ned lette takplater på ca 40x40 cm som ligger løst på en aluminiumshimling, samt ta ned lysarmatur som det er over 400 av i samme himling. Vi kan skru løs vasker, toaletter og ikke minst vann-blandebatterier. Vi kan ta ned dører som der også er mange av. En veldig viktig del av dugnaden er at vi kan bære og sortere i konteinere som står i vognhallen. Alt dette sparer timer som vi ellers må betale entreprenøren for å gjøre.  

Vi vil vaske ut av legevakta og male opp noen av veggene som er litt oppskrapt. Vi har avtale med Stavanger Universitetssykehus at de kan flytte inn i legevakta, så snart coronakrisen roer seg. Der vil de etablere et hjerte-forskningssenter.

Vi vil tilpasse oppgavene etter dine ønsker og hva du kan, men det viktigste er at det er noe for alle.

Du tenker kanskje at dugnad midt i coronatiden ikke er bra, og det har vi full forståelse for. Men vi vil planlegge og gjennomføre dugnaden i tråd med de retningslinjer som gjelder for smittespredning osv. Det legges opp til grupper på maks fem personer i hver, og med krav til innbyrdes avstand på to meter. Brannstasjonen er nesten 40 eneboliger i størrelse, så det skal gå fint og plassere oss i forskjellige soner uten å ha kontakt med hverandre. Flere detaljer finner dere nedenfor i denne e-posten. Det blir muntlig og skriftlig informert om rutiner ved oppmøte. Plan og opplegg for gjennomføring er lagt fram for kommuneoverlegen i Sandnes, og vi har fått positiv tilbakemelding og ok til å gjennomføre dugnaden slik det er lagt opptil. Ifølge kommuneoverlegen er intensjonen med retningslinjene for smittespredning nettopp å få aktører til å tenke slik vi gjør i dette tilfellet.


Det avholdes dugnad følgende dager:

Torsdag 16.april 0900 – 1500

Fredag 17.april 0900 – 1500

Lørdag 18.april 1000 – 1500

Lørdag 25.april 1000 - 1500

Vi er frimodige og håper alle klarer å stille 2 dager. Dette tror vi også vil gi et eierforhold til prosjektet, 

samtidig som du sparer prosjektet for kr 3000,- pr. dag du møter opp.


Vi vil ha følgende tiltak for å hindre coronasmitte, og følge myndighetenes retningslinjer:

(Dette er for din egen sikkerhet)


· Personer med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke komme på dugnaden.


· Personer med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) vurderer selv om de ønsker å delta ut fra de rutiner vi har satt opp.


· Det vil bli gitt muntlig og skriftlig instruks v/ ankomst


· Folk fra samme familie jobber mest mulig sammen


· Det blir «enveiskjøring» i korridorer og trapper


· God fordeling av deltakere rundt i bygget


· Alle har med egen matpakke og drikke


· Alle bruker hansker


· Håndsprit er tilgjengelig ved lunsj, og ved bytte av arbeidsoppgaver


· Lunsj gjennomføres i vognhallen i grupper på maks fem personer, med god avstand mellom gruppene og minst to meter avstand internt i gruppene.


· Biler parkeres på baksiden av bygget, bruk kun annenhver parkeringsplass


Når vi er ferdige bil entreprenørene fortsette og fullføre rivningsarbeidene.


  Hva tar vi med oss? 

Alle:

2 par hansker (1 før og 1 etter lunsj)


For de som har:

Drill/skrutrekker/hammer/brekkjern, skiftenøkler batteridrill, gardintrapp og verktøykassa.


Det kan også være kjekt å ha med en campingstol til lunsj.


Vi håper selvsagt at du kan komme og ønsker påmelding til nlmsandnesporten@gmail.com. Slik vet vi hvor mange som kommer hver dag og kan planlegge arbeidsoppgavene godt. Har du spesielle ønsker, skriv gjerne det på mailen. Dersom du har kunnskap som gjør at du kan demontere dører, blandebatterier, toaletter etc. er det fint om du gir beskjed. Vi gleder oss til å treffe dere alle!


Spørsmål rundt dugnaden kan sendes på mail til arntove@icloud.com eller telefon 934 35 764.


Ønsker dere i mellomtiden en flott påskehøytid, men en hilsen fra Hebreerne 10:24: «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.»


Følg også prosjektet på : https://www.facebook.com/sandnesporten

Her vil vi nå etterhvert legge ut mye info om hva som skjer i brannstasjonen.


Hilsen Prosjektgruppe Brannstasjonen:

Terje Eggebø                          Kåre Jan Edland                              Ole Lindefjeld

  Kristian Rasmussen                               Arnt Ove Berg