NLM Sandnesporten AS har ett behov for nye lån nå. Målet er kr. 1 mill. 
Dette for å styrke likviditeten. Det er en lån over tidshorisont på 5 år.


Info om privat lån og bedriftslån til NLM Sandnesporten AS. Minstesum kr 100 000. 

Ta kontakt med Åge Mathiassen (amathiassen@knifregnskap.no)
eller Kåre Jan Edland (kedland@knifregnskap.no) for mer info om dette.


NB! Dette er ikke det samme som å ta opp et lån for å gi det til misjonen!