innsamlingsaksjon til inventar i Sandnesporten    

Etter "misjonsløpet" 6.juni-21 som samlet inn ca kr 130.000, er vi nå i mål med vår "inventaraksjon".
Totalt har vi samlet inn 1,5 millioner kroner! Dermed er vi i mål og vi avslutter inventaraksjonen. 

Tusen takk for stort engasjement og kreativitet med å samle inn penger. Mange gode tiltak bidro til totalsummen som stolaksjon, misjonsløp, sponsing, kollekter, private gaver, støtte fra stiftelser, "gi en arbeidsdag" og bilrebus


Her følger ulike måter du kan bidra videre til en god økonomi i Misjonssalen:


1. Opprett en fordelt giveravtale (månedlig trekk). Les mer om "fordelt giveravtale"


2. Gi en gave direkte til innsamlingsaksjonen - kontonummer 3260 07 36026 eller Vipps 646 115.


3. Kollekt i Misjonssalens møter.


4. Lån.


5. Ta initiativ til egen innsamlingsaksjon i familien, bibelgruppe, basar, misjonsløp eller lignende.

status for innsamlingen

Kr 1.500.000 (Pr. juni-21)


Se hva som har kommet inn på de enkelte tiltakene.

  • Gaver/ kollekt
  • Salg inventar fra Langgt.71
  • Stolsalg
  • Fast givertjeneste
  • "Gi en dagslønn" 
  • Sponsorer
  • m.m.

Mange takk til alle som bidrar!
Beløpet inkluderer støtten fra Krogedal Begravelsesbyrå og ulike bedrfter og stiftelser. Se nederst.

gaver - Lån

Her følger en oversikt over gaver/støtte fra stiftelser/bedrifter som har kommet inn, samt summen på private lån. 

(NB! Gavene går til inventar, mens lånene disponeres av NLM Sandnesporten)


* Kr 5.950.000 i private lån (pr 30/11-20)

 

* Kr 100.000 - Krogdal Begravelsesbyrå (30/11-20)


* Kr 50.000 - Sparebankstiftelsen SR-Bank (18/11-20). 

(Til leker i barne- og ungdomsavdelingen).


* Kr 30.000 - lokal bedrift (anonym)


* Kr 20.000 - Mindestiftelsen Sandnes (19/11-20)


* Kr 5.000 - Sandnes Sparebank gavefond (26/11-20)