status for innsamlingen

Her vil vi i starten av hver måned oppdatere status for innsamlingen til inventar.


Kr 1.248.000 (Pr. 01.april-21)


Inntekter siden sist:

  • Bilbingo (ca kr 17.000)
  • Salg inventar Misjonssalen (kr 110.000)
  • Stolsalg (totalt 97 stoler solgt)

Mange takk til alle som bidrar!
Beløpet inkluderer støtten fra Krogedal Begravelsesbyrå og ulike bedrfter og stiftelser. Se nederst.

innsamlingsaksjon til inventar i Sandnesporten    

Fram til vi flytter inn i Sandnesporten, vil vi utfordre hverandre til å samle inn kr 1.5 millioner som skal brukes til inventar. Her følger ulike måter DU kan bidra:


1. Opprett en fordelt giveravtale (månedlig trekk). Les mer om "fordelt giveravtale"


2. Gi en gave direkte til innsamlingsaksjonen - kontonummer 3260 07 36026 eller Vipps 646 115.


3. Kollekt i Misjonssalens møter. På ett søndagsmøte pr måned går all kollekt til aksjonen.


4. LånInfo om privat lån og bedriftslån til Sandnesporten. Minstesum kr 100 000. 

Ta kontakt med Åge Mathiassen (amathiassen@knifregnskap.no)
eller Kåre Jan Edland (kedland@knifregnskap.no) for mer info om dette.

NB! Dette er ikke det samme som å ta opp et lån for å gi det til misjonen!


5. Ta initiativ til egen innsamlingsaksjon i familien, bibelgruppe, basar, misjonsløp eller lignende. (Se bilde til venstre).

gaver - Lån

Her følger en oversikt over gaver/støtte fra stiftelser/bedrifter som har kommet inn, samt summen på private lån. 

(NB! Gavene går til inventar, mens lånene disponeres av NLM Sandnesporten)


* Kr 5.950.000 i private lån (pr 30/11-20)

 

* Kr 100.000 - Krogdal Begravelsesbyrå (30/11-20)


* Kr 50.000 - Sparebankstiftelsen SR-Bank (18/11-20). 

(Til leker i barne- og ungdomsavdelingen).


* Kr 30.000 - lokal bedrift (anonym)


* Kr 20.000 - Mindestiftelsen Sandnes (19/11-20)


* Kr 5.000 - Sandnes Sparebank gavefond (26/11-20)