Misjonssalens innsamlingsaksjon til inventar i Sandnesporten    

Fram til vi flytter inn i Sandnesporten (mars-21), vil vi utfordre hverandre til å samle inn kr 1.5 millioner

som skal brukes til inventar. Her følger ulike måter DU kan bidra:


1. Opprett en fordelt giveravtale (månedlig trekk). Les mer om "fordelt giveravtale"

2. Gi en gave direkte til innsamlingsaksjonen - kontonummer 3260 07 36026 eller Vipps #89243 menyvalg «Innsamlingsaksjon»

3. Kollekt i Misjonssalens møter. På ett søndagsmøte pr måned går all kollekt til aksjonen.

4. LånInfo om privat lån og bedriftslån til Sandnesporten. Minstesum kr 100 000. 

Ta kontakt med Kåre Jan Edland for mer info om dette (kedland@knifregnskap.no). 

NB! Dette er ikke det samme som å ta opp et lån for å gi det til misjonen!

5. Ta initiativ til egen innsamlingsaksjon i familien, bibelgruppe, basar, misjonssløp eller lignende


status for innsamlingen

Her vil vi hver måned oppdatere status for innsamlingen til inventar.


September-20:
Kr 39 500 kr  fordelt på kollekt/gaver (25 500) og 20% av fast givertjeneste (14 000)