innsamlingsaksjon til inventar i Sandnesporten    

Etter "misjonsløpet" 6.juni-21 som samlet inn ca kr 130.000, er vi nå i mål med vår "inventaraksjon".
Totalt har vi samlet inn 1,5 millioner kroner! Dermed er vi i mål og vi avslutter inventaraksjonen. 

Tusen takk for stort engasjement og kreativitet med å samle inn penger. Mange gode tiltak bidro til totalsummen som stolaksjon, misjonsløp, sponsing, kollekter, private gaver, støtte fra stiftelser, "gi en arbeidsdag" og bilrebus


Her følger ulike måter du kan bidra videre til en god økonomi i Misjonssalen:


1. Opprett en fordelt giveravtale (månedlig trekk). Les mer om "fordelt giveravtale"


2. Gi en gave direkte til innsamlingsaksjonen - kontonummer 3260 07 36026 eller Vipps 646 115.


3. Kollekt i Misjonssalens møter. På ett søndagsmøte pr måned går all kollekt til aksjonen.


4. LånInfo om privat lån og bedriftslån til Sandnesporten. Minstesum kr 100 000. 

Ta kontakt med Åge Mathiassen (amathiassen@knifregnskap.no)
eller Kåre Jan Edland (kedland@knifregnskap.no) for mer info om dette.

NB! Dette er ikke det samme som å ta opp et lån for å gi det til misjonen!


5. Ta initiativ til egen innsamlingsaksjon i familien, bibelgruppe, basar, misjonsløp eller lignende.

status for innsamlingen

Her vil vi i starten av hver måned oppdatere status for innsamlingen til inventar.


Kr 1.358.000 (Pr. 31.mai-21)

  • Gaver/ kollekt
  • Salg inventar Misjonssalen (kr 110.000)
  • Stolsalg (totalt 100 stoler solgt = 150.000)
  • Fast givertjeneste
  • "Gi en dagslønn" (kr 65.450)
  • Sponsorer

Mange takk til alle som bidrar!
Beløpet inkluderer støtten fra Krogedal Begravelsesbyrå og ulike bedrfter og stiftelser. Se nederst.

gaver - Lån

Her følger en oversikt over gaver/støtte fra stiftelser/bedrifter som har kommet inn, samt summen på private lån. 

(NB! Gavene går til inventar, mens lånene disponeres av NLM Sandnesporten)


* Kr 5.950.000 i private lån (pr 30/11-20)

 

* Kr 100.000 - Krogdal Begravelsesbyrå (30/11-20)


* Kr 50.000 - Sparebankstiftelsen SR-Bank (18/11-20). 

(Til leker i barne- og ungdomsavdelingen).


* Kr 30.000 - lokal bedrift (anonym)


* Kr 20.000 - Mindestiftelsen Sandnes (19/11-20)


* Kr 5.000 - Sandnes Sparebank gavefond (26/11-20)