nye misjonssalen - tegninger

Her følger siste oppdaterte tegninger av NLM Sandnesporten


1.etasje: Gjenbrukssenter og kontor for pTro (lokalradio) + andre

2.etasje: Menighetsbygg (Misjonssalen)

3.etasje: Regionskontor (NLM SørVest) (Tegninger ikke endelig ferdige)


kjøp av gamle brannstasjonen

Her kan du lese/ se hva NLM Sandnesporten AS tenker å bruke den 12 mål store tomten til.

I eksisterende bygg skal ulike aktiviteter inn, blant annet Misjonssalen i 2.etasje.

I tillegg tenkes det et helt nytt bygg som skal brukes til næringsvirksomhet.


Spørsmål om muligheten for å leie plass/ rom i Brannstasjonen, rettes til

nlmsandnesporten@gmail.com


Følg oss på egen facebook-side

bønn

Som forsamling vil vi sammen legge prosjektet med Brannstasjonen fram for Gud i bønn. Nye Misjonssalen i Brannstasjonen er et trosprosjekt. Vi ser selvfølgelig ikke alt klart nå, men vi går videre i tro på at Gud vil være med oss.


På denne siden vil vi jevnlig oppdatere ulike bønneemner som vi oppfordrer til blir bedt for: 

- av det enkelte medlem i Misjonssalen, - i småfellesskapene, - på møtene.


* Be for finansieringen av dette store prosjektet, at vi får gode bankforbindelser.


* Be om at arbeiderne som nå bygger ikke skader seg.


* Be for samtalene/ forhandlinger med potensielle leietakere.


* Takk for alle frivillige i Misjonssalen som legger ned mange mange timer i planlegging og forberedelser. 


“Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.” (Salme 127:1)

- NLM Sandnesporten AS kjøpte Brannstasjonen av Sandnes kommune 18.april-18.

- Sandnes Tomteselskap sin omtale av salget.

- Formannskapet i Sandnes kommune godkjente salget i sitt møte 23.april-18.

- Vi feiret kjøpet under møtet søndag 29.april (bilder)

signering og Foto

SIGNERING: 

Onsdag 18.april-18 ble avtale mellom Sandnes Tomteselskap og Sandnesporten AS signert.


FOTO:

* Helt øverst: - Brannstasjonen (foto: Sandnes Tomteselskap) - Arnt Ove Berg (NLM Sandnesporten AS) og Svein Anton Hansen (forsamlingsleder Misjonssalen)

* Oppe: Avtalen er i boks! Torgeir Ravndal for Sandnes Tomteselskap og Arnt Ove Berg (NLM Sandnesporten AS) har signert kontrakten.

* Venstre: Signeringen