NLM Sandnesporten - tegninger

Her følger tegninger av NLM Sandnesporten


1.etasje: Gjenbrukssenter og kontor for pTro (lokalradio) + andre

2.etasje: Menighetsbygg (Misjonssalen)

3.etasje: Regionskontor (NLM SørVest)