jesus sier: Gi meg...!

Høsten 2023


Denne høsten har vi satt følgende hovedtema: «Jesus sier: Gi meg …»
Tanken her er å få fram at vi kan komme med hele livet til Jesus, at han gjerne vil ta imot oss, med alt det vi er og har. Når Jesus sier “Gi meg!” så hører vi ikke loven/kravet, men invitasjonen, innbydelsen og evangeliet. Jesus inviterer oss til å være ærlige om livet, på godt og ondt.


Jesus sier: Gi meg ...

min ære! - Svein Anton Hansen

din synd, skam og stolthet - Helge Endresen

ditt hjem og din menighet (gjestfrihet) - Pål Odeh

dit hjerte - Kari Nordhus (familiemøte)

dine nederlag - Sven Morten Kjølleberg

din lovprisning - Henriette Lid Lodden

din angst og dine mørke tanker - Vidar Mæland Bakke

din hverdag - Vigdis Hadland

dine svakheter, men også dine styrker - Carl Erik Waaler

stillheten og din identitet - Ragnhild Alsvik

livet i hverdagen og dine bekymringer - Jan Ove Selstø

din tid og dine penger - Svein Anton Hansen

dere skal være mine vitner

Våren 2023

Vi har en taleserie om Misjonssambandets 7 satsningsområder:


* Evangeliet til de unådde - av Mons Gunnar Selstø

* Evangeliet til de unådde - av Svein Anton Hansen

* Evangeliet til neste generasjon - av Anders Noraberg

* Evangeliet til neste generasjon - av Stian Bjørsvik

* Tjen hverandre - av Svein Anton Hansen

* Elsk din neste - av Helga/Arnfinn Røyland

* Gjør disipler - av Lars Kristian Heggebø

* Nyskapende formidling - av Arnt Magne Granberg

* Nyskapende formidling - av Svein Anton Hansen

* Ansvarlig forvaltning - av Svein Anton Hansen

en tid til å ...

Vi tar utgangspunkt i Forkynneren 3,1-8, hvor vi møter uttrykket "Det er en tid til å..."

Ut fra dette uttrykket ser vi på hvordan troen på Jesus berører ulike sider av kristenlivet. 


* En tid til å fødes, og en tid til å dø (Svein Anton Hansen)


* En tid til å hate og elske, til krig og fred (Svein Anton Hansen) 


Ei tid for å gøyma, ei tid for å kasta (Jan Helge Aarseth)


* En tid til å sørge, en tid til å danse (Hilde Soleng)


* En tid til å sørge, en tid til å le (Svein Anton Hansen)


En tid for å plante, en tid for å rykke opp (Mons Gunnar Selstø)


* En tid for å drepe, en tid for å lege (Sondre Frøyland Svenseid)

kan jeg bygge Guds rike?

I den perioden og prosessen Misjonssalen nå befinner seg i (høsten-20) , er vi i en byggefase med Sandnesporten (den gamle Brannstasjonen).

Men - Misjonssalen bygger først og fremst mennesker. 

Derfor har vi laget oss slagordet: "Bygge bygg - bygge menighet".


Høsten-20 vil vi i søndagsmøtene ta utgangspunkt i Nehemjas bok fra det gamle testamentet. 

Gud kalte Nehemja til å bygge opp Jerusalems murer. Heldigvis hadde han både Herren Gud og folket med seg i dette store byggearbeidet.


Søndag 30.august - Nehemjas bok, de store linjene (Svein Anton Hansen)

Søndag 6.september - Nehemjas nødrop til Gud (Arnt Magne Granberg)

Søndag 13.september - Guds rike og den enkeltes tjeneste (Svein Anton Hansen)

Søndag 27.september - Herren skal stride for dere (Sveinung Thingbø)

Søndag 11.oktober - Å lede seg selv (Svein A.Hansen, video)

Søndag 18.oktober - Guds rike - ingen solojobb (Aslak Tveita)

Søndag 25.oktober - Givertjeneste, både tid og penger (Helge Endresen)

Søndag 22.november - Nehemja 8 (Svein Anton Hansen)

Desember - Nehemja 9, 10, 12 (Svein Anton Hansen)

VITNE

"Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende." (Apo.gj.1,8) 

Våren-20 snakker vi om det å være et hverdagsvitne.

V - Være hos Jesus

I - I bønn

T - Tjene min neste

N - Nær andre mennesker

E - Evangeliet


Søndag 19.januar - Være hos Jesus, Apo.gj.4,4-22 (Svein Anton Hansen)

Søndag 26.januar - I bønn - 7 lærdommer (Stian Bjørsvik)

Søndag 2.februar - Tjene, Romerne 12,9-21 (Eivind Johannes Lindtjørn)

Søndag 9.februar - Nær (Helga Røyland)

Søndag 23.februar - Evangeliet, Lukas 15 (Svein Anton Hansen)

Søndag 1.mars - Være, 2.Kor.2,12-17(Jon Anders Østebrød)

Søndag 8.mars - I bønn, Apo.gj.1,14ff. (Berit Dagsland Haugstad)


De planlagte møtene fra og med søndag 15.mars ble avlyst pga korona-situasjonen. 

Melding fra Jesus! Hører du?

Høsten 2019 setter vi fokus på hva Gud hadde å si til de sju sendemenighetene i

Johannes Åpenbaring 2-3, og hva han dermed har å si til oss i dag.

Jesus avsluttet alle brevene med: "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene."


25.august, Svein Anton Hansen: "Kap.1 - om avsenderen Jesus"

1.september, Lars Stensland: "Jeg vet om dine ..."

8.september: Svein Anton Hansen: "Ja, men ..."

15.september, Sondre Frøyland Svenseid: "Hvordan taler Den Hellige Ånd?"

29.september, Kjersti Eiane: "Johannes på Patmos - hva lære av ham?" 

6.oktober, Margit Hunemo: "Sardes - når døde mennesker spiller levende."

13.oktober, Terje Eggebø: "Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - gå derfor ut!"

20.oktober, Arnt Magne Granberg: "Brevet til Tyatira"

27.oktober, Svein Anton Hansen: "Smyrna - seier på tross av eller gjennom forfølgelse og motgang."

3.november, Sølve Salte: "Jesus som dommer"

17.november, Svein Anton Hansen: "Den som seirer"

salme 37,5 - legg din vei i herrens hånd

Januar-mars 2019 setter vi Salme 37,5 som tema for talene.

"Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.»

  

* Søndag 6.januar: "Å legge sitt liv i Herrens hender" (Svein Anton Hansen)

* Søndag 13.januar: "Følge eller ikke følget etter?" (Arnt Magne Granberg)

* Søndag 20.januar "Å legge sitt liv i en ekspert sine hender" (Svein Anton Hansen)

* Søndag 27.januar: "Salme 37,1-5" (Helge Endresen)

* Søndag 10.februar: "Guds hender over Misjonssalen" (Svein Anton Hansen)

* Søndag 24.februar: "I Herrens hånd, Jeremia 18" (Jan Ove Selstø)

* Søndag 3.mars: "I Guds pottermaker-hender, Jer.18" (Svein Anton Hansen)

* Søndag 17.mars: "For av nåde er dere frelst, Ef.2,8-10" (Kolbjørn Bø)

* Søndag 24.mars: "Guds hånd som både former deg og som du kan hvile i."(Svein A.H)

* Søndag 31.mars: "Legg dine ord i Herrens hender, om baktalelse. Ef.4,22-5,7" (Sølve Salte)

Tjeneste

"Tjeneste" er tema for talene høsten 2018.


Vi ønsker å få frem en bevisstgjøring på å være i den tjenesten Gud ønsker å bruke oss i. Det starter med Jesus og det han har gjort for oss. Han tjente oss først ut i fra Guds kjærlighet. Denne kjærligheten gir oss lyst til å tjene han. Vi tjener han ved å tjene hverandre, byen vår og verden. 


* Søndag 12.aug. - Lukas 8,1-3 - å tjene Jesus med alt det vi eier og har (Svein A.Hansen)

* Søndag 19.aug. - Tjenestepiken, Na'aman og Elisja (2.Kong 5) (Elisabeth Gausland)

* Søndag 26.aug. - 2.Tim.1,6-12 - Tenn opp igjen din nådegave (Leif T.)

* Søndag 2.sept. - Fil.br. 2,5-11 - Gud har tjent og tjener oss. (Svein Anton Hansen)

* Søndag 9.sept. - Lukas 18,35-43 - Hva vil du Jesus skal gjøre for deg? (Svein Anton Hansen)

* Søndag 16.september - Bønn, som krigføring og forbønn (Arnt Magne Granberg)

* Søndag 23.sept - Herre, vi oss din veg. Ikkje gløym Gud i tenesten, 5.Mos.8 (Håvard Østhus)

* Søndag 7.oktober - Tjenesten med å dele ut Guds Ord (Oddbjørn Wetteland fra Norsk Gideon)

* Søndag 14.oktober - Tjenesten å tilbe (Svein Anton Hansen)

* Søndag 21.oktober - "Til for å tjene" (Andreas Bakke)

* Søndag 4.november - «Sant menneske og en Jesu etterfølger» (Vigdis H.Hadland)

* Søndag 11.november - "Tjene - givertjeneste" (Svein Anton Hansen)

* Søndag 18.november - "Salme 23 - å gjøre seg selv en lur tjeneste"(Helge Endresen)

* Søndag 25.november - "Forvaltning - Matteus 25,14-30" (Kjartan Rob, Young Life)

* Søndag 16.desember - "Tjeneste - tålmodighet, Salme 40,2-3" (Arnfinn Røyland)

Verden for kristus

"Verden for Kristus" (VFK) er tema for talene på søndagsmøtene januar-mars 2018.

Dette er også N.L.Misjonssamband sin visjon. 


- Hvorfor driver vi med misjon? 

- Hvorfor driver vi med menighet?

- Hvorfor ble NLM startet? Hva lå bak? Om kallet.


* Søndag 7.januar: "Verden for Kristus, og de 4 T-ene" (Svein A.Hansen)

* Søndag 14.januar: "Dere er mine vitner" (Espen Ottosen)

* Søndag 21.jan.: "Hvordan være med å realisere VFK?" (Arnt Magne Granberg)

* Søndag 4.februar: "VFK - Kristus for verden" (Svein A.Hansen)

* Søndag 11.februar: "Han er en soning for våre synder" (Helga Røyland)

* Søndag 18.februar: "Elsk hverandre!" (Sven Morten Kjølleberg)

* Søndag 25.februar: "Misjon i vårt DNA?" (Mons Gunnar Selstø)

* Søndag 11.mars: "En opprørsk lekpredikant" (Terje Eggebø)

+ powerpoint til Terjes tale.

* Søndag 18.mars: "VFK = Hverdagen for Kristus" (Svein A.Hansen)


Martin Luther

I 2017 markerer vi at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen startet. 

Det vil også Misjonssalen markere. 

Du vil (forhåpentligvis) lære mer om reformatoren Martin Luther

og hva han lærte:


«Martin Luther, mannen som gjenoppdaget evangeliet

Tale ved Svein Anton Hansen, 10.sept.


«Luther med latter» (videoer) ved Ryfylke Livsgnist, 27.sept.


«Nåden alene» Tale ved Svein Anton Hansen, 1.okt.

Efeserne 2,1-10 og 1.Tim.1,12-16


«Troen alene» Tale ved Svein Anton Hansen, 8.okt.

Romerbrevet 3,19-4,5


«Skriften alene» tale ved Svein Anton Hansen, 19.nov.

"Trenger Jesus"

"Trenger Jesus" er hovedtema for talene på søndagsmøtene høsten-17.

I de ulike talene vil vi ta fram hvordan både mennesker som ennå ikke kjenner Jesus og vi som bekjenner oss som kristne trenger Jesus.

Han er til for vår hverdag og for alle livets situasjoner.

Talene vil fortløpende legges ut på denne siden.


* Trenger Jesus for å få tilgitt mine synder (Svein A.Hansen 13.august)

* Trenger Jesus, behovet for misjon (Marit Thingbø, 20.august)

* Trenger jeg egentlig Jesus, eller er fortapelsen bare skremselspropaganda (Helge Endresen, 27.august)

* Trenger Jesus, for å få et rett forhold til Gud (Kolbjørn Bø, 3.sept.)

* Trenger Jesus. Om de skriftlærde og drømmeren Josef (Helga og Arnfinn Røyland, 15.okt.)

* Trenger Jesus, også profeten Jona (Norene Frafjord, 22.oktober)

* Trenger Jesus, for å få fellesskapet til å fungere (Stian Bjørsvik, 29.okt)

* Trenger Jesus, mer og mer (Arnt Magne Granberg, 5.november)

"Å dele Jesus"

"Å dele Jesus" var hovedtema på flere søndag 11-møter høsten 2016.

Her følger flere taler om temaet.


* 21.aug. - dele Jesus - Gå ut!

* 28.aug. - dele Jesus med unådde ungdommer

* 4.sept. - dele Jesus med de fortapte (Lukas 15)

* 11.sept. - å være sendt

* 2.okt. - Boas og Rut, gjestfrihet

* 9.okt. - "Hvilken forandring har Jesus gjort i livet ditt?" (Joh.9) 

* 16.okt.- "Dele Jesus gjennom vennskap og relasjoner"

* 6.nov. - "Takk Gud at valgte å dele Jesus med syndere!"

* 20.nov. - "Giverglede"

* 26.mars (2017) - å dele Jesus i relasjoner