Personvernregler (GDPR)

Misjonssalen vil beskytte de personlige opplysningene vi har lagret om våre medlemmer og nyhetsmail-mottakere. 


Vi har gode rutiner for å sikre personopplysningene, slik at de ikke kommer på avveie. Vi lagrer kun informasjon som er nyttig for å holde kontakt med medlemmer og andre nyhetsmail-mottakere. 

Du kan når som helse ta kontakt (post@misjonssalen.no) og be om å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, event. be om å få dem slettet.


Mottar du nyhetsmail og fortsatt ønsker det, så trenger du ikke foreta deg noe. 

Les mer om GDPR - https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/


Vi lagrer følgende informasjon:

1) MEDLEMMER:
Navn, bostedsadresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse

2) BARN AV MEDLEMMER (t.o.m. 15 år):
Navn, bostedsadresse, fødselsdato, navn på foreldre.

3) NYHETSMAIL-MOTTAKERE (som ikke er medlemmer):
Navn, e-mailadresse

4) BARNE- OG UNGDOMSLAG:
Ledere oppbevarer medlemslister. Disse sendes årlig inn til NLM pga frifondmidler/ statsstøtte.


Hvem har tilgang til personopplysningene?

1) MEDLEMMER:
- Ansatte, - Valgnemnda (finne styrekandidater) får tilsendt medlemslisten.

2) BARN AV MEDLEMMER:
- Ansatte

3) NYHETSMAIL-MOTTAKERE:
- Ansatte. Nyhetsmailen sendes ukentlig ut som blindkopi.

4) BARNE- OG UNGDOMSLAG:
- Ledere for de ulike barne- og ungdomslag.