Styret for Misjonssalen har etter innspill og flere forslag fra Info-gruppa, bestemt (7.des.-20) ny logo for Misjonssalen.


Logoens hus henspiller både på bygget Sandnesporten, men også på menigheten som Guds hus. ("Bygge bygg - bygge menighet")

I midten ser vi et kors.

Fargen i den største firkanten kan også byttes ut alt etter hvilken avdeling av Misjonssalens arbeid den skal brukes i.


Logoen kan også brukes med og uten "Misjonssalen" og visjonen (De 4 T-er).