Årsmøte onsdag 23.februar-22 - valg:


Styret - valgt som faste medlemmer: 

Kjersti V. Froment (til venstre)   

Ingebjørg Helle (i midten)

Morris Kjølleberg (til høyre)

Fra før sitter: Elisabeth Gausland og Steinar Reilstad

 

Varamedlemmer:

Gunnar Aardalsbakke, 1. vara

Kristine Tungland, 2. vara

Lydia Ydstebø, 3.vara

Nina Kristin Frafjord, 4.vara

 

Valgt til valgnemnd:

Solveig Ommedal, fast medlem i to år

Svanhild Mæstad, fast medlem i to år

Gunn Ingebrigtsen, varamedlem i ett år

Fra før sitter Rolf Eiane (valgt for to år i 2020).