Årsmøtet ble gjennomført onsdag 22.februar.


I valg til nytt styre, ble følgende valgt:

- Håkon Åreskjold (for 2 år)

- Bjarne Mæland (for 2 år)

- Nina Kristin Frafjord (1.vara for 1 år)

- Vigdis Hetland Hadland (2.vara for 1 år).

Fra før sitter Morris Kjølleberg, Ingebjørg Helle og Kjersti V.Froment.


Til valgnemnda ble Helga Røyland valgt for 2 år, mens Kristian Rasmussen ble valgt til 1.vara. 
Fra før sitter Solveig Ommedal og Svanhild Mæstad.


Til revisorer ble Gunnstein Hadland og Knut Mæstad valgt.


Saken som flest hadde meninger om og som ble samtalt mest om var om Misjonssalen skulle opprette et Tilsynsråd
Årsmøtet bestemte å utsette saken, slik at styret skal arbeide videre med den ut fra innspill som kom på årsmøtet.


Andre saker på årsmøtet var godkjenning av årsmelding og årsregnskap, info om handlingsplan/strategi, samt en generell samtale om arbeidet.Bilde, fra venstre: Bjarne Mæland, Håkon Åreskjold, Nina Kristin Frafjord og Vigdis Hadland.