4.mars avholdt Misjonssalen sitt årsmøte. 54 medlemmer møtte til valg av nytt styre og samtale om arbeidet.

Følgende valg ble gjort:


Styre: 

Camilla Vestersjø Gilje, Morris Kjølleberg og Helga Røyland ble valgt ved akklamasjon

1.vara: Solfrid Helle

2.vara: Terje Madland

3.vara: Kari Eggeø


Valgnemnd:

Aina Thingbø (2 år)

Kristin Klippen (2 år)

Rolf Eiane (1 år)


Revisorer:

Knut Mæstad og Kjell Ole Topnes


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 4.mars kl 18.00-22.00 arrangerer Misjonssalen årsmøte.

Andakt (Sveinung Thingbø), årsmelding, årsregnskap, samtale om arbeidet, kveldsmat. Takk til alle som tar med mat til felles kveldsmat.


SAKER ÅRSMØTET:


1) Konstituering av årsmøte og godkjenning av innkalling/saksliste.


2) Årsmelding og årsregnskap 2019.


3) VALG:

(Listen under er foreløbig fra valgkomiteen. Endringer kan komme)


A) Styret, 3 skal velges - Forslag fra valgnemnda (alfabetisk):

Gilje, Camilla Vestersjø

Kjølleberg, Morris

Røyland, Helga

Fra før sitter: Sverre Soleng for 2 år og Randa Granberg for 2 år


B) Valgnemnda, 2 skal velges: - Forslag fra valgnemnda (alfabetisk):

Thingbø, Aina Lund

Fra før sitter: Solfrid Helle


C) Revisorer, 2 skal velges - Forslag fra valgnemnda (alfabetisk):

Mæstad, Knut
Topnes, Kjell Ole


5) Informasjon om Brannstasjonen (prosess mm.)

Ved Arnt Ove Berg


6) Om dokumentet "Om tjeneste og lederoppgaver for skilte og gjengifte i Misjonssalen Sandnes" (+ om prosess)

Innledning ved forsamlingsleder + spørsmål/tilbakemeldinger


7) Om "Medlemsforventninger"

Innledning ved Elisabeth Gausland + spørsmål/tilbakemeldinger


8) Samtale om arbeidet

Valgnemndas kandidater til styret. (I alfabetisk rekkefølge)


1) Nevn et par saker du mener MS-styret bør jobbe ekstra med framover.

2) Hva gjorde at du ønsker å bruke tid og krefter på å sitte i MS-styret?

3) Hva er det beste med å tilhøre Misjonssalen?

 • Gilje, camilla vestersjø

  1) For meg er det viktig at en menighet har fokus på relasjonsbygging. Som småbarnsforelder ser jeg derfor veldig stor verdi i en menighet som setter barna høyt og hjelper til med å danne et grunnlag for deres trosliv. Videre tenker jeg at om barna trives, så vil foreldrene komme etter.

  2) Grunnen til at jeg takket ja til å være med i valget om å sitte i styret er at jeg liker å engasjere meg i menigheten og ikke bare være en som kommer på møtene, men en som tar eierskap i å bygge Guds rike sammen.

  3) Det som er bra med å være medlem i Misjonssalen er at jeg føler, i den korte tiden jeg har vært medlem, at dette er et sted for alle sesonger i livet: når en har det godt, men også når en har det utfordrende. Dette kommer til syne blant annet ved bønnekrukken som finnes, dele-oppfordring på slutten av talene og kaffi etter møtet.

 • kjølleberg, morris

  1) God koordinering og godt samarbeid med nybyggkomiteen for gamle Brannstasjonen. Vurdere aktivitetsnivået i forsamlingen opp mot alle de ekstra oppgaver som følger av flytting til gamle Brannstasjonen. Dette er viktig for at vi også i denne perioden skal ivareta medlemmenes åndelige behov.

  2) Misjonssalen er mitt åndelige hjem. Derfor ønsker jeg å bidra med mine evner og kompetanse der jeg tror det kan være til hjelp – dersom forsamlingen ønsker det.

  3) Det er utrolig kjekt å se at Misjonssalen nå er en forsamling også med mange unge familier og barn. Jeg synes også Misjonssalen er et godt åndelig hjem der vi blir utrustet til å leve som kristne og å løfte fram Bibelens budskap i et samfunn der dette ser ut til å bli mer og mer krevende.


 • røyland, helga

  1) Der vil bli ganske mye som blir viktig i forbindelse med flytting til brannstasjonen. Hvordan bevarer vi og utvikler vi fellesskapet? Viktig å prioritere søndagsskolen/barne- og ungdomsarbeid, ledere og opplæring ,

  2) Ønsker å delta. Det er spennende og et godt fellesskap. Vi må ta hver vår "tørn" . 

  3) Det å føle seg hjemme! Alle aldre - en stor familie. God bibelopplæring.