styre - konstituering

Styret konstituerte seg 08.mars-21:


Morris Kjølleberg ble valgt til styreleder

Helga Røyland ble valgt til nestleder

Kjersti Vingen Froment ble valgt til sekretær


Elisabeth Gausland og Steinar Reilstad er styremedlemmer.

Ingebjørg Helle og Bjørg Topnes er likestilte vara-representanter.

Årsmøtet ble i år gjennomført digitalt. Og dermed ble også valget av styremedlemmer gjort digitalt. 

82 personer hadde vært innom det digitale årsmøtet og stemt.3 personer skulle velges til styret. 

Følgende ble valgt:

* Steinar Reilstad - 68 stemmer - valgt for 2 år

* Elisabeth Gausland - 60 stemmer - valgt for 2 år

* Kjersti Vingen Froment - 53 stemmer - valgt for 1 år


Dessverre viser ikke valgsystemet som ble brukt hvor mange stemmer Ingebjørg Helle og Bjørg Topnes fikk. 

Derfor har vi enda ikke klart hvem som blir første varamedlem. 

Det vil bli gjennomført et eget varamannsvalg (1. og 2.vara). Dette kommer vi tilbake til.


Protokoll årsmøte.

Valgnemndas kandidater til styret. (I alfabetisk rekkefølge)


1) Nevn et par saker du mener MS-styret bør jobbe ekstra med framover.

2) Hva gjorde at du ønsker å bruke tid og krefter på å sitte i MS-styret?

3) Hva er det beste med å tilhøre Misjonssalen?

 • kjersti vingen froment

  1) Jeg mener  styret bør jobbe med å nå nye mennesker i Sandnes og omegn. Et av slagordene for Misjonssalen er "bygge bygg, bygge menighet", og nå som Sandesporten snart er ferdig bør menighetsbygging ha hovedprioritet. 


  2) Jeg er allerede leder på Loftet og ønsker derfor å fortsette å jobbe med ungdomsarbeidet i Misjonssalen. Jeg ønsker også og bruke tid på å organisere arrangement/opplegg for unge voksne, noe det ikke er så mye av for øyeblikket. 


  3) Det beste med å tilhøre Misjonssalen er alle menneskene som går det. Da jeg begynte for ca halvannet år siden var det vennligheten  og den gode velkomsten som gjorde at jeg ville begynne å gå i Misjonssalen. Jeg er også veldig glad for at jeg får være med i en super bibelgruppe, spesielt  nå det siste året når vi ikke har hatt mulighet til å møtes til Gudstjeneste i Misjonssalen. 

 • elisabeth gausland


  1) Om vi ønsker å vokse som forsamling tenker jeg det er viktig å finne en god måte å organisere arbeidet på. Jeg tenker nøkkelord er større fokus på ledertrening, frihet under ansvar og ryddige strukturer. 

  Jeg vil også jobbe for at styrets funksjon ikke kun dreier seg om administrative oppgaver eller planlegge ulike arrangement, men å få arbeide med langsiktige mål og visjoner for forsamlingen. For å få dette til må man kanskje gjøre noen endringer. 


  2) Jeg har sittet i styret tidligere og synes det var kjekt å få jobbe med konkrete utfordringer og langsiktige mål og visjoner. Jeg trives med slike oppgaver og tenker at jeg både har relevant erfaring og personlige egenskaper som er positivt i et styre.   


  3) Det beste med forsamlingen er at det er en plass jeg får inspirasjon og hjelp i min troshverdag, både gjennom møter og ikke minst personer i forsamlingen. Jeg synes også at vi har en sterk kultur som evner å ta i mot nye som kommer. Min opplevelse er mange prioriterer både tid og krefter og ser forsamlingen som sitt hjem.

 • ingebjørg helle

  1) Misjonssalen står overfor mange viktige saker framover i forbindelse med nye lokaler. Hvordan vi vil legge til rette for trivsel? Hva vi skal beholde av kvaliteter vi synes er viktige, samtidig som vi fornyer oss og  hvordan skal vi legge til rette for barna i Misjonssalen på den beste måten?


  2) Jeg trives veldig godt i Misjonssalen og får forkynt god og oppbyggelig forkynnelse som gjør at jeg lever nær til Jesus. Jeg vil gi av min tid og ressurser tilbake for å tjene Gud og menigheten.


  3) Det at jeg og familien trives godt i Misjonssalen, setter jeg utrolig pris på. Det er kjekt og viktig for meg å tilhøre en flergenerasjonsmenighet. Et inkluderende fellesskap er veldig viktig for meg.

 • steinar reilstad

  1) Vi går inn i en periode med store endringer og mange justeringer. MS-styret må sikre at vi styrer menneskelige og økonomiske ressurser på en balansert måte mellom praktiske gjøremål og åndelig vekst. Vi må fokusere på å lære å se hvert menneske som kommer inn dørene slik at de kan kjenne Guds kjærlighet og bli en del av menigheten.


  2) Jeg brenner for at hele menigheten, både unge og eldre, skal ha sitt hjem i MS. Og nå har vi en gylden mulighet til å etablere et åndelig kraftsenter for alle aldersgrupper i nye flotte lokaler. 


  3) Å ha et sted der Jesus blir klart forkynt og en kan møte andre som deler troen. 

 • bjørg topnes

  1) Styret må stadig arbeide for at Misjonssalen er ei forsamling for folk i alle aldrar, frå dei yngste til dei eldste. Dessutan tenkjer eg på korleis forsamlinga skal vekse seg inn i nye lokale.


  2) Eg kjenner eg har lyst til å engasjere meg meir i Misjonssalen og forsamlinga enn eg har hatt høve til dei siste åra, og håper derfor at eg kan bidra positivt i styret.


  3) God forkynning, gilde folk og stort engasjement.