Bibel og bønn

En onsdag i måneden leser vi høyt fra Bibelen sammen. 

Samlingen varer 1 time, og avsluttes med en bønnestund. 

Kl 19.30-20.30


Datoer for våren-23:

1.februar

* 1. mars

* 29.mars

* 26. april

* 24. mai

bibeltimer

En onsdag i måneden går forsamlingsleder Svein Anton Hansen gjennom Johannes Åpenbaring. 2 bibeltimer på 30 minutter hver, med en kaffepause i midten.

Kl 19.30-21.00


Datoer for våren-23:

* 18.januar

* 15.februar

* 15.mars

* 10.mai