bibeltimer

En onsdag i måneden går forsamlingsleder Svein Anton Hansen gjennom Johannes Åpenbaring. 2 bibeltimer på 30 minutter hver, med en kaffepause i midten.

Kl 19.30-21.00


Datoer for høsten-22:

* 5.oktober

* 2.november

Bibel og bønn

En onsdag i måneden leser vi høyt fra Bibelen sammen. 

Samlingen varer 1 time, og avsluttes med en bønnestund. 

Kl 19.30-20.30


Datoer for høsten-22:

* 31.august

* 19.oktober

* 16.november

* 14.desember

14.september - ordet & israel

Onsdag 14.september kl 19.30 arrangerer Misjonssalen og organisasjonen Ordet & Israel et møte om evangeliet til jødene. Bjarne Bjelland fra Stavanger representerer Ordet & Israel. 


Ordet og Israel er en kristen bevegelse som driver arbeid i Norge og støtter prosjekter i Israel. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan,fortid,nåtid og fremtid. www.ordetogisrael.no


Kveldens tale er "Jesus i GT". I GT kan vi lese om Guds egen frelsesplan og frelseshistorien gjennom Jesus. Jesus refererte selv alltid til GT når han forklarte menneskene hvem Han var.og hvor det står skrevet om Ham. 


Vi tar opp en gave til Ordet & Israel, og det blir en enkel kopp kaffe etter møtet. 


Foto: MIFF