Dette har skjedd i Misjonssalen det siste året

 • ny barnearbeider

  Elisabeth Berg er ansatt i en 20 % prosjektstilling rettet mot søndagskolen og særskilt innføringen av Awana. Stillingen er for perioden januar-juni 2021.


  I tillegg venter vi på avklaring for enda en medarbeider som vil gå inn i stillingen til Solveig Ommedal som forsamlingsarbeider i 70% i hennes svangerskaps-permisjon. Usikkert når/om dette blir avklart. 

 • Smart i smittetider

  denne siden finner du smarte og gode tips til åndelig påfyll til både voksne og barn i tider med få/ingen møter.

 • konfirmasjon

  Søndag 4.oktober ble endelig våre tre konfirmant-ungdommer konfirmert, en konfirmasjon som egentlig skulle vært 3.mai. 

  Se bilder fra konfirmasjonen.


  Fra venstre: Liv Kristin Reilstad, Karen Marie Espedal og Siri Margrethe Edland.

 • innsamlingsaksjon

  Fram til vi flytter inn i Sandnesporten (mars-21), vil vi utfordre hverandre til å samle inn kr 1.5 millioner som skal brukes til inventar.

  Les om aksjonen og hvordan du kan bidra.

 • dåp

  Søndag 30.august ble Sofie Tonstad døpt.

  Foreldre er Jane Sunde og Ron Einar Tonstad.

  Sarah Othilie, Christer og Oliver er stolte storesøsken.

 • Dåp

  Søndag 30.august ble Rakel Foseide døpt.

  Foreldre er Sylvia og Håkon.

  Sarah er stolt storesøster.

 • halvårsregnskap

  Her følger halvårsregnskapet pr 30.juni-20.


  Resultatet viser et overskudd på kr 487.386. Når en tar hensyn til overføringene (kollekter til andre, fast givertjeneste NLM og avsetning til Sandnesporten) er det et underskudd på kr 5.568.


  Se hele halvårsregnskapet. (excel)

 • Samlingsfest

  Oppstart av nytt semester er alltid spennende og kjekt. Etter en lengre sommerpause gjør det godt å se hverandre igjen og komme igang med møter og aktiviteter. 


  Søndag 23.august møtte ca 150 barn, voksne og eldre til fest i Misjonssalen. 

  På programmet stod blant annet babypresentasjon, 4-årsbok, presentasjon og tale av utsending Marit.

  Arnt Ove Berg fra NLM Sandnesporten informerte om hvor vi er i prosessen med Sandnesporten. I kollekt kom det inn kr 36.700 som går til dette prosjektet. 

  Ingen fest uten mat, god mat! I år - "corona-vennlig" bevertning.


  Se bilder fra Samlingsfesten

 • forbønnshandling for utsending

  Søndag 2.august ble det under møtet holdt forbønnshandling for en dame som skal reise ut i sensitivt misjonsarbeid i Nord-Afrika. 

  Ca 120 mennesker var samlet til møtet der utsending Leif (til Øst-Afrika) talte og hvor NLMs Hovedstyre ledet og gjennomførte selve forbønnshandlingen. (bildet).


  En venninne av utsendingen deltok med sangen "Follow you" som sier noe om villigheten til å følge Herren i kallet med å dele evangeliet til en mørk verden. En annen venninne intervjuet utsendingen, slik at forsamlingen ble enda bedre kjent med henne. 


  I kollekt kom det inn kr 26.700. Etter møtet, under kirkekaffen hadde flere "hilsener" til den nye utsendingen som snart setter seg på flyet til Frankrike for å lære språk i ett år. Deretter går turen til Nord-Afrika for å dele den kristne tro med muslimer. 


  Se bilder fra forbønnshandlingen

 • ansatte

  Nå er både Solveig Ommedal og Svein Anton Hansen tilbake i arbeid etter ferien. 

  Vi ser fram til en spennende høst!


  Bilde - fra juleavslutningen til NLM SørVest

 • brannstasjonen - reguleringsplan

  Mandag 25.mai-20 vedtok Sandnes kommunestyre enstemmig detaljreguleringen for gamle brannstasjonen Sandved. (Sak 69/20 – 2.gangsbehandling -Plan 201723 – Detaljregulering for gnr 42 bnr 327).


  Les pressemelding fra NLM Sandnesporten og forsamlingsleder.

 • brannstasjonen - dugnad

  Nå er vi igang med ombyggingen av den gamle Brannstasjonen.

  4 dager i april var nærmere 100 personer med på rivnings-, bærings- og oppryddingsarbeid. 

  Dugnadsinnsatsen ble verdsatt til ca kr 250.000.


  Bilder fra dugnad kan du se her.

 • Ledere i Misjonssalen-styret

  Styret konstituerte seg 23.mars-20:

  Morris Kjølleberg ble valgt til styreleder

  Sverre Soleng ble valgt til nestleder

  Randa Granberg ble valgt til sekretær


  Camilla Vestersjø Gilje og Helga Røyland er styremedlemmer.

  Solfrid Helle er 1.vara, Terje Madland er 2.vara og Kari Eggebø er 3.vara.

 • dåp

  Søndag 23.februar ble Else Frøyland Svenseid døpt.

  Foreldre er Ingeborg og Sondre.

 • barnas superhelg

  Mange, mange barn (og voksne) hadde gledet seg lenge til Barnas Superhelg 14.-16.februar.

  Møte med basar fredag, tur og møte/ karneval lørdag, samt møte med geletog søndag ble bare en kjempesuksess! 


  Se bilder fra Barnas Superhelg 2020 (foto: James Froment)

 • yngres 40 år

  14.januar-20 markerte vi at Yngres-laget har holdt på i 40 år. I alle disse årene har Johannes Reilstad vært leder, mens Solbjørg F. Reilstad har vært leder i 28 år. Begge ble takket av som ledere under festen. 

  Egen bildeserie fra festen.