medlemsmøte

Onsdag 16.juni kl 19.30.


SAKER:

Sandnesporten - info fra prosjektgruppa

Økonomi Misjonssalen

Praktisk info – nye lokaler

Info og Samtale om arbeidet fremover

Gruppearbeid - hva nå?

Hvordan tar vi vare på hverandre?

- Hva er viktig for menigheten? 

- Nytt bygg?

- Etter korona?

- Hvordan ta imot nye? 


For de som ikke kan være fysisk til stede på medlemsmøtet, så kan de følge møtet på streaming-linken under. 

Spørsmål til samtalen under medlemsmøtet kan sendes til post@misjonssalen.no (under hele medlemsmøtet).