Søndag 17. november

Etter møtet søndag 17.november holder vi medlemsmøte med ekstraordinært årsmøte (valg av revisor).

  • Møte kl 11.00-12.15
  • Medl.møte/ årsmøte/ info kl 12.20-13.20
    - Status Brannstasjon, - status Julemessen, - valg av revisor, - info hva styret arbeider med (blant annet skilsmisse/gjengifte), - info om lederbehov for bl.a. Loftet og Søndagsskolen, - medlemsforventninger
  • Middag kl 13.20-14.00
  • Barneopplegg oppe under medlemsmøtet.


For styret - Sverre Soleng (leder) og Svein Anton Hansen (forsamlingsleder)