Her følger oversikt over kommende konserter og kulturarrangement i Misjonssalen,
både de vi selv arrangerer og konserter/arrangement som er eksterne.