Det blir ikke ordinært møte juleaften 24.desember. 

I stedet blir det på hjemmesiden og Facebook lagt ut en julehilsen fra forsamlingsleder Svein Anton Hansen og forsamlingsarbeider Anders Noraberg, bl.a. med lesing av Juleevangeliet. 

LOADING PLAYER…