søndagsmøter

Søndag 9.august kl 11.00: Møte med nattverd. Tale Vigdis H.Hadland. Kirkekaffe


Søndag 16.august kl 11.00: Møte. Tale Svein Anton Hansen: "Ekteskap - kan også gå i stykker." Kirkekaffe.


Smitteverntiltak ivaretas, inkludert oppmøteliste. 

samlingsfesten 23.august

Søndag 23.august kl 11.00 inviterer vi til den årlige samlingsfesten.

I år vil utsending Marit holde andakt.

Ellers kan vi by på: - babypresentasjon (siste årets fødte), - 4-årsbok, - lovsang, - mat, - info om høstens program og nye satsningsområder!


Pga. smittevernet så blir det dessverre ikke varmmat i år. Enkel, men god servering kan vi likevel love.

Møtet er i utgangpunktet åpent for opp til 200 personer. Vi tar inn folk så lenge og så langt vi klarer å ivareta smittevernet.

Dørene åpnes kl 10.30. Vær ute i god tid.

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

 • 21. august
 • 18. september
 • 16. oktober
 • 13. november
 • 4. desember


bibeltimer

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Høsten 2020 er det Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


Neste samlinger:

 • Onsdag 26.august
 • Onsdag 30.september
 • Onsdag 28.oktober
 • Onsdag 2.desember


bibel- og bønnesamling

I disse samlingene vil vi legge vekt på høytlesning fra Bibelen. 

Høsten-20 fortsetter vi med Johannes-evangeliet. Hvert møte avsluttes med en bønnestund. Samlingen starter kl 19.30 varer maks en time.   


Høsten 2020:

 • Onsdag 9.september
 • Onsdag 14.oktober
 • Onsdag 18.november
 • Onsdag 9.desember