bibel- og bønnesamling

I disse samlingene vil vi legge vekt på høytlesning fra Bibelen. 

Høsten-20 fortsetter vi med Johannes-evangeliet. Hvert møte avsluttes med en bønnestund. Samlingen starter kl 19.30 varer maks en time.   


Høsten 2020:

  • Onsdag 18.november - AVLYSES pga koronasituasjonen.
  • Onsdag 9.desember

møter framover?

Søndagsmøtene 15.november og 22.november utgår pga koronasituasjonen. 


Det vil bli spilt inn andakter for begge søndagene. Disse vil legges ut på hjemmesiden og på Misjonssalens FB-side - www.facebook.com/misjonssalensandnes

bibeltimer

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Neste samlinger:

  • Onsdag 2.desember AVLYSES pga smittesituasjonen.

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

  • 4. desember (blir arrangert)