søndagsmøter

JULI - det blir ingen møter i Misjonssalen. Ebeneser Ganddal har møte hver søndag kl 11.00


Første møte etter sommeren blir søndag 2.august kl 11.00. Da skal vi blant annet ha forbønnshandling for ei som skal reise ut som misjonær.

Utsending Leif taler på møtet.


Fra og med søndag 2.august blir det møte hver søndag kl 11.00

samlingsfesten 23.august

Søndag 23.august kl 11.00 inviterer vi til den årlige samlingsfesten.

I år vil utsending Marit holde andakt.

Ellers kan vi by på: - babypresentasjon (siste årets fødte), - 4-årsbok, - lovsang, - mat, - info om høstens program og nye satsningsområder!


Pga. smittevernet så blir det dessverre ikke varmmat i år. Enkel, men god servering kan vi likevel love.

Møtet er i utgangpunktet åpent for opp til 200 personer. Vi tar inn folk så lenge og så langt vi klarer å ivareta smittevernet.

Dørene åpnes kl 10.30. Vær ute i god tid.

bibel- og bønnesamling

I disse samlingene vil vi legge vekt på høytlesning fra Bibelen. 

Høsten-20 fortsetter vi med Johannes-evangeliet. Hvert møte avsluttes med en bønnestund. Samlingen starter kl 19.30 varer maks en time.   


Høsten 2020:

 • Onsdag 9.september
 • Onsdag 14.oktober
 • Onsdag 18.november
 • Onsdag 9.desember

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

 • 21. august
 • 18. september
 • 16. oktober
 • 13. november
 • 4. desember


bibeltimer

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Høsten 2020 er det Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


Neste samlinger:

 • Onsdag 26.august
 • Onsdag 30.september
 • Onsdag 28.oktober
 • Onsdag 2.desember