Alle møter og aktiviteter er avlyst inntil videre pga koronasmitte-situasjonen.

Følg med på egen side om når vi starter opp igjen.

bibel- og bønnesamling

I disse samlingene vil vi legge vekt på høytlesning fra Bibelen. 

Våren-20 starter vi med Johannes-evangeliet. Hvert møte avsluttes med en bønnestund. Samlingen starter kl 19.30 varer maks en time.   


Våren 2020:

  • Onsdag 20. mai

Loftet ungdomslag

En fredag i måneden kl 19.30 i 2.etasje.

For ungdommer fra 7.klasse og oppover.

Møte, kiosk, aktiviteter, fellesskap. 


Møtedatoer framover:

29. mai

21. august

18. september

16. oktober

13. november

4. desember


bibeltimer

Ca en onsdagskveld i måneden kl 19.30 går forsamlingsleder gjennom en bok i Bibelen, kapittel for kapittel.


Kl 19.30-20.00: Undervisning del 1.

Kl 20.00-20.15: Kaffe/kjeks.  

Kl 20.15-20.45: Undervisning del 2. 


Våren 2020 er det Johannes Åpenbaring som blir gjennomgått.


Neste samling:
Onsdag 3.juni

formiddagstreff

Formiddagstreffet (hovedsaklig 65+) samles den andre tirsdagen i måneden kl 11-13 i Misjonssalen. Møte med andakt og sang, bevertning og blomster-trekning.


Neste samlinger:

Resten av våren avlyst pga korona-situasjonen.