mariann og lidvar

Mariann, Lidvar og barna er utsendinger for Misjonssambandet til Asia. De arbeider i et sensitivt område med muslim-misjon.


Her vil vi legge ut siste nyhetsbrev fra familien.


Desember-21:

Hei alle sammen! 
Dette blir en liten, men viktig oppdatering fra oss. Det er for tiden regntid her, og det er ikke unormalt med mye nedbør. Natt til i dag var det kraftig uvær og veldig mye nedbør, noe som resulterte i store oversvømmelser rundt om på øyen i dag.

Vi ble sittende fast i byen mesteparten av dagen på grunn av at veien hjem ble stengt som følge av at vannflommen i en elv løftet broen av festene. Vi var heldigvis sammen hele familien, og slapp å uroe oss for hverandre. På ettermiddagen kom vi oss hjem på en annen vei som også var stengt, men som etter hvert åpnet. 

Når vi kom hjem hadde vi mistet en del av strømmen i huset på grunn av vannskader på det elektriske anlegget, men vi fikk hjelp av en god venn som er elektriker og har nå fått orden på det meste. 

Men det er mange på øyen som ikke er like heldige som oss, og vi har fått mange meldinger om landsbyer som er under vann og folk som har måttet flykte fra husene sine. Myndighetene og hæren er på plass med hjelpemannskaper, men det er mange som lider.

Vi håper du kan være med å be for disse. Be for redningarbeidet og at regnet må stoppe. Be også om visdom til oss om hvordan vi kan hjelpe de rundt oss på best mulig måte. 

Legger ved noen bilder som viser hvordan det har vært ulike steder på øyen.

Mvh Lidvar og Mariann

Hanna Maire

Hanna Marie reiste høsten-21 ut til sensitivt misjonsarbeid i Nord-Afrika.


Frida og Frank i nord-afrika

Vi er en liten familie på tre som bor i Nord-Afrika, som ønsker å leve Jesu disipler blant unådde og gå sammen med våre lokale brødre og søstre i troen.

 

«Frida» er utdannet teolog og er høsten-22 ferdig med språkstudier og skal begynne å jobbe med «Use your talent»-programmet.
«Frank» er utdannet intensivsykepleier men jobber med litt andre ting i Nord-Afrika, han forsøker å starte noen nye prosjekter blant annet med «International child development-program». Vi arbeider også begge i reiseselskapet som vi driver som en business på feltet.  

Høsten-23 skal vi utforske muligheten til å flytte enda lenger sør i landet vi bor i, til en by hvor det ikke er noen «utsetninger» og bare to familier som er kristne.

Takk for at dere i Misjonssalen Sandnes vil følge med oss i Nord Afrika.

Misjon

"En menighet uten et misjonsengasjement, er som et hus uten vinduer!"


Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband - og vi kanaliserer vårt misjonsengasjement gjennom NLM


I 1891 ble Kinamisjonsforbundet stiftet. Målet var å bringe budskapet om Jesus til kineserne. Men etter 2. verdenskrig kom Mao og kommunistene til makten i Kina, og landet ble svært lukket for omverdenen. Alt som smakte av vestlig innflytelse og misjon ble jaget ut av landet. Kinamisjonsforbundet endret navn til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og begynte også arbeid i andre deler av verden. 


I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. Mottoet til NLM har gjennom mange år vært det samme: "Verden for Kristus"


HVORFOR? Jesus har gitt oss et oppdrag, en utfordring. Den kalles Misjonsbefalingen, og finnes i Matteus 28,18. Der står det at alle folkeslag skal få høre budskapet om frelse. Det skulle bli det samme som hele verden, det. På den måten blir NLMs motto, Verden For Kristus, Misjonsbefalingen i kortform. Enkelt, men fortsatt like tydelig og målrettet.


NÅR? Verden For Kristus foregår her og nå. Akkurat som det har foregått de siste 2000 årene, og akkurat som det vil foregå helt til Jesus kommer tilbake. Fortsatt er det store deler av verden som ikke har fått muligheten til å høre Guds ord. Enda flere er det som ikke har muligheten til å lese Bibelen på sitt eget språk. Dette ønsker vi i NLM å gjøre noe med. Men VFK handler ikke bare om evangelisering. Vi vil vise Guds kjærlighet til mennesker på alle måter. Derfor er det plass til både bistandsprosjekter og nødhjelp i NLMs arbeid.