Marit og Leif

Marit og Leif er våre utsendinger for Misjonssambandet til Øst-Afrika.


Blant annet jobber de med et utviklingsprosjekt. Marit er lærer i voksenopplæringsprosjektet mens Leif er senior-rådgiver. 

Ønsker du kontakt med dem, så send en mail til Marit eller Leif.


Tana north Water and Sanitation Project (TWSP) er et utviklingsprosjekt drevet av NLM og har som målsetting å hjelpe befolkningen i Tana North District i nord Kenya med bedre tilgang til sikre vannkilder samt drive opplæring innen grunnleggende helse og hygiene. 

Renate og Kjetil

Renate og Kjetil er våre utsendinger for Misjonssambandet til et land i Afrika.


De står i et sensitivt misjonsarbeid.


Hanna Maire

Hanna Marie studerer for tiden språk.

Tanken er at hun fra høsten-21 skal ut i sensitivt misjonsarbeid i Nord-Afrika.


Misjon

"En menighet uten et misjonsengasjement, er som et hus uten vinduer!"


Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband - og vi kanaliserer vårt misjonsengasjement gjennom NLM


I 1891 ble Kinamisjonsforbundet stiftet. Målet var å bringe budskapet om Jesus til kineserne. Men etter 2. verdenskrig kom Mao og kommunistene til makten i Kina, og landet ble svært lukket for omverdenen. Alt som smakte av vestlig innflytelse og misjon ble jaget ut av landet. Kinamisjonsforbundet endret navn til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og begynte også arbeid i andre deler av verden. 


I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. Mottoet til NLM har gjennom mange år vært det samme: "Verden for Kristus"


HVORFOR? Jesus har gitt oss et oppdrag, en utfordring. Den kalles Misjonsbefalingen, og finnes i Matteus 28,18. Der står det at alle folkeslag skal få høre budskapet om frelse. Det skulle bli det samme som hele verden, det. På den måten blir NLMs motto, Verden For Kristus, Misjonsbefalingen i kortform. Enkelt, men fortsatt like tydelig og målrettet.


NÅR? Verden For Kristus foregår her og nå. Akkurat som det har foregått de siste 2000 årene, og akkurat som det vil foregå helt til Jesus kommer tilbake. Fortsatt er det store deler av verden som ikke har fått muligheten til å høre Guds ord. Enda flere er det som ikke har muligheten til å lese Bibelen på sitt eget språk. Dette ønsker vi i NLM å gjøre noe med. Men VFK handler ikke bare om evangelisering. Vi vil vise Guds kjærlighet til mennesker på alle måter. Derfor er det plass til både bistandsprosjekter og nødhjelp i NLMs arbeid.