"Hilde" i Nord-afrika

"Hilde" utdannet seg innen bistandsfeltet fordi hun brenner for at mennesker skal lære Gud å kjenne, og ønsker å bety en forskjell både gjennom ord og handling.


Etter to år med språkstudier skal hun nå jobbe mer konkret med ulike problemstillinger i samfunnet og prosjektarbeid. Hun jobber for å bedre den materielle fattigdommen, men er overbevist om at mennesker kun kan bli frie dersom den åndelige fattigdommen også adresseres. Åndelig fattigdom kan bare løses gjennom å bli kjent med Jesus Kristus. 


Desto viktigere er relasjonene som åpner opp for samtaler om hvem denne Jesus er. Gjennom de to årene hun har hatt med språk har kjennskapen til de menneskene som bor lokalt blitt sterkere. Det er de øyeblikkene hvor troen kan få bli synlig i samtalene, og man kan få dele om Guds ubetingede kjærlighet som er blant det mest verdifulle som skjer på felt.

"Elisabeth og Leo" i ØstAsia

"Elisabeth oh Leo" og barna er utsendinger for Misjonssambandet til Asia. De arbeider i et sensitivt område med muslim-misjon. Her vil vi legge ut siste nyhetsbrev fra familien. (juni-23)


Vi vil nytte anledninga fyrst til å takke for all forbønn! Vi kan ikkje få sagt kor mykje det betyr for oss å vite at folk ber for oss og arbeidet vårt.


Når vi skriv denne helsinga so legger vi bak oss eit halvår som vi har opplevd tungt. Det har vore mykje sjukdom i heimen som over tid tapper på kreftene, og vi kjenner på at det har tatt og ser ut til å fortsatt kunne ta lang tid å komme i gang med dette business-prosjektet vårt. Vi kjenner at vi har behov for å kvile i at Guds planar og tider ikkje alltid er dei same som våre, og vi ber stadig om Guds leiing i vår kvardag. Vi veit også at det er sterke åndsmakter som gjer alt for at vi ikkje skal lykkes, og vi kjenner nok dette også på kroppen til tider.


Men vi forsøker å sjå framover! Og resten av 2023 er veldig spennande for oss. Vi skal no flytte til ein by på Java, og arbeide mot ei unådd folkegruppe på 38,5 millioner. 99,5% av denne folkegruppa er muslimer. Dette er også eit sensitivit arbeid som vi må være noko forsiktige med når det gjeld kva vi kan dele, men vi har gitt litt meir info til Svein Anton som dere kan få og dere er alle velkommen til å kontakte oss privat for meir info.


I områdene rundt denne byen dyrkes det mye kaffe, og planen er fortsatt å få satt i gang en bedrift. Vi håper å kunne starte med å få relasjoner med kaffebønder som vi kan kjøpe kaffe av og eksportere til Norge og Europa. På denne måten kan vi komme i kontakt med bøndene og landsbyene de bor i, og vi håper vi kan hjelpe de med å få solgt mer kaffe og dermed betre levevilkår i landsbyene. Og ikke minst håper vi å få muligheter til å dele evangeliet med menneskene.


Vi drømmer også om å få til en kafe eller ett annet slags samlingsted i byen som kan være rettet mot studenter, da denne byen er en stor studentby der det kommer studenter fra hele Indonesia som etter studier ofte reise tilbake til sine hjemsteder.


Vi skal flytte nå i begynnelsen av juli, og har siste uken fått ordnet ett hus vi skal bo i og fått plass til barna på en god internasjonal skole. Vi er takknemlige for at disse tingene har lagt seg til rette, det har vært en lang prosess å få ordnet disse tingene. De neste månedene er det også mange andre ting vi trenger å finne ut av, og vi ber gjerne om forbønn for denne tiden fremover. Vi er også spente på om barna får en god start på den nye skolen og det nye stedet, og håper de finner seg gode venner der.

Neste gang vi får sendt informasjon til dere så håper vi at vi har flere gode nyheter om hvordan arbeidet og livet i denne byen på Java går. 


Igjen tusen takk for all forbønn, vi er takknemlige for å kunne bli båret i forbønn.

xx og xx i midt-østen

xx og xx er sammen med de tre barna utsendinger til et land i Midt-Østen.

De er utsendt fra Ungdom i Oppdrag, og støttet økonomisk også av Frikirken.


Også Misjonssalen vil være med å be for familien, som ønsker å spre evangeliet i dette muslimske landet i Midt-Østen. 

Misjon

"En menighet uten et misjonsengasjement, er som et hus uten vinduer!"


Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband - og vi kanaliserer vårt misjonsengasjement gjennom NLM


I 1891 ble Kinamisjonsforbundet stiftet. Målet var å bringe budskapet om Jesus til kineserne. Men etter 2. verdenskrig kom Mao og kommunistene til makten i Kina, og landet ble svært lukket for omverdenen. Alt som smakte av vestlig innflytelse og misjon ble jaget ut av landet. Kinamisjonsforbundet endret navn til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og begynte også arbeid i andre deler av verden. 


I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. Mottoet til NLM har gjennom mange år vært det samme: "Verden for Kristus"


HVORFOR? Jesus har gitt oss et oppdrag, en utfordring. Den kalles Misjonsbefalingen, og finnes i Matteus 28,18. Der står det at alle folkeslag skal få høre budskapet om frelse. Det skulle bli det samme som hele verden, det. På den måten blir NLMs motto, Verden For Kristus, Misjonsbefalingen i kortform. Enkelt, men fortsatt like tydelig og målrettet.


NÅR? Verden For Kristus foregår her og nå. Akkurat som det har foregått de siste 2000 årene, og akkurat som det vil foregå helt til Jesus kommer tilbake. Fortsatt er det store deler av verden som ikke har fått muligheten til å høre Guds ord. Enda flere er det som ikke har muligheten til å lese Bibelen på sitt eget språk. Dette ønsker vi i NLM å gjøre noe med. Men VFK handler ikke bare om evangelisering. Vi vil vise Guds kjærlighet til mennesker på alle måter. Derfor er det plass til både bistandsprosjekter og nødhjelp i NLMs arbeid.