Hang tight while we prepare your form...

This form may capture sensitive data (credit cards, bank accounts…), yet this site isn’t sufficiently secured.

Please contact the site administrator to resolve this issue. He must enable SSL.

This form failed to load. Try reloading this page.

The server may be having issues, or this website’s administrator may have deleted the form.

NLM Trossamfunn

Som medlem av Misjonssalen er du ikke automatisk medlem av NLM Trossamfunn. 

Misjonssalen er en lokal forsamling/ menighet, mens NLM Trossamfunn er et nasjonalt kirkesamfunn.


Her kan du lese mer om NLM Trossamfunn (brosjyre) og hjemmeside