MEDLEMSKAP I MISJONSSALEN

Ser du på Misjonssalen Sandnes som din menighet?

Da vil vi oppfordre deg til å bli medlem. Pr 31.12.21 hadde Misjonssalen 150 voksne medlemmer og 100 barn (0-15 år). Det koster kr 100,- (fra 15 år) å være medlem i Misjonssalen.


Å være medlem i Misjonssalen betyr at du:
  • Bekjenner deg til den kristne tro.

  • Ønsker å være med og bidra til fellesskapet i menigheten. 

  • Får stemmerett ved årsmøtene.

  • Betaler medlemskontingent.

  • Blir kontaktet av forsamlingsleder Svein Anton Hansen for en samtale.

Kontingenten (100,-) kan betales inn på konto 3260.07.38592 eller vippses til 646 119. Merk betalingen med "medlemskontingent" + navn. Les om hvordan du skaffer deg vipps her.


Før du melder deg inn: les om "medlemsforventninger", "verdidokument" og "lover".

Velkommen som medlem til Misjonssalen Sandnes!


Send en mail til post@misjonssalen.no hvor du skriver:

Navn

Fødselsdato

Adresse

Tlf.nr.

Mailadresse


Så vil du få en bekreftelsesmail at du har blitt medlem, og du vil bli kontaktet av forsamlingsleder. 

NLM Trossamfunn

Som medlem av Misjonssalen er du ikke automatisk medlem av NLM Trossamfunn. 

Misjonssalen er en lokal forsamling/ menighet, mens NLM Trossamfunn er et nasjonalt kirkesamfunn.


Her kan du lese mer om NLM Trossamfunn (brosjyre) og hjemmeside