"Fordelt giveravtale"

Pr. juni-22 har vi:


"Fordelt giveravtale: 60 personer som har lovt en årlig sum på kr 1.194.700

"Gammel ordning": 23 personer som har lovt en årlig sum på kr 313.100

SUM årlig gaveløfte fra fast givertjeneste = kr 1.507.800


Se utviklingen fra okt.-18 til juni-22


Takk til alle nye givere som har kommet til, og til de som har økt det månedlige gaveløftet. 

"Gud elsker en glad giver!" 


Les mer om "fordelt givertjeneste" lengre ned på denne siden.

Givertjeneste til misjonssambandet

Misjonssambandet tilbyr ordningen "fordelt giveravtale". 

Ordningen innebærer at 60 % av det du gir disponeres av hovedkontoret til Misjonssambandet, 40 % går til drift av Misjonssalen.


Oppretter du en slik giveravtale, vil du få skattefradrag på 23 % for årlige gaver mellom kr 500-25.000,-. 

Gir du kr 25.000,- så får du kr 5.750,- i skattefradrag. 


Her kan du inngå fordelt giveravtale.

Når du har opprettet/ endret din giveravtale får du en mail fra giver@nlm.no som bekreftelse på avtalen. 

NB! Denne mailen kan fort havne i søppelposten, så sjekk der! 


Her kan du laste ned løpeseddelen om fordelt giveravtale. 


Takk til enhver som er med på givertjenesten til Misjonssambandet og til Misjonssalen.


”Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” (2.Kor.brev 9,7)