"Fordelt giveravtale"

Pr. desember-21 har vi:


"Fordelt giveravtale: 56 personer som har lovt kr 1.033.500

"Gammel ordning": 25 personer som har lovt kr 309.000

SUM årlig gaveløfte fra fast givertjeneste = kr 1.342.500


Takk til alle nye givere som har kommet til, og til de som har økt det månedlige gaveløftet. "Gud elsker en glad giver!" 


Les mer om "fordelt givertjeneste" lengre ned på denne siden.

Givertjeneste til NLM

NLM tilbyr ordningen "fordelt giveravtale". 

Ordningen innebærer at 60 % av det du gir disponeres av hovedkontoret til NLM, 20 % går til drift av Misjonssalen og 20 % går til kostnader til menighetslokalet i Sandnesporten. 


Oppretter du en slik giveravtale, vil du få skattefradrag på 23 % for årlige gaver mellom kr 500-50.000,-. 

Gir du kr 50.000,- så får du kr 11.500,- i skattefradrag. 


Her kan du inngå fordelt giveravtale.

(NB! Under "og bli fast giver til" anbefaler vi å velge "alt NLM`s arbeid". Under "jeg ønsker å" velger du "godskrive min forening" og "inngå forsamlingsordning". Under "navn på forening" skriver du "Misjonssalen Sandnes").

Når du har opprettet/ endret din giveravtale får du en mail fra giver@nlm.no som bekreftelse på avtalen. NB! Denne mailen kan fort havne i søppelposten, så sjekk der! 


Her kan du laste ned løpeseddelen om fordelt giveravtale. 


Takk til enhver som er med på givertjenesten til NLM og til Misjonssalen.


”Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” (2.Kor.brev 9,7)