behov for noen å snakke med, 

bli bedt for eller be sammen med?

Misjonssalen bygger en ressursgruppe som ønsker å ta seg av:


- forbønn for enkeltmennesker. Den som ønsker forbønn og forbeder møtes i Misjonssalen. 
- forbønn for enkeltmennesker under søndagsmøtet
- salving av syke. Ved ønske kan vi komme hjem til den syke. 
- sjelesorgsamtaler, primært i Misjonssalen.


Er dette noe du har behov for, noe du kan tenke deg? 

Da kan du som kvinne kontakte Vigdis H.Hadland - 4164 5797

Da kan du som mann kontakte forsamlingsleder Svein Anton Hansen - 9765 5065


Vi har også andre kvinner og menn i menigheten, som kan bidra i denne tjenesten.