Checkpoint

Fra høsten 2022 blir det Checkpoint annenhver fredag.

Checkpoint arrangeres i Ungdomsavdelingen i Misjonssalen fra klokken 19.30-23.30. 

Checkpoint er for deg som har begynt i 8. klasse og oppover.

På Checkpoint har vi andakt, aktiviteter, kiosk, fellesskap og god stemning!


Hovedleder er Terje Madland - 9708 9009.


Vippsnr. - 716692


Samlinger høsten 2022:


2022:

26. august

9. september

23. september

7. oktober

21. oktober

4. november

18. november

2. desember

16. desember