loftet

En fredag i måneden klokken 19.30-23.30 er Loftet i andre etasje i Misjonssalen. 

Loftet er for deg som har begynt i 7. klasse og oppover.

På Loftet har vi andakt, aktiviteter, kiosk, fellesskap og god stemning!


Hovedleder er Terje Madland - 9708 9009.