loftet

En fredag i måneden klokken 19.30-23.30 arrangeres Loftet i Ungdomsavdelingen i Misjonssalen. 

Loftet er for deg som har begynt i 8. klasse og oppover.

På Loftet har vi andakt, aktiviteter, kiosk, fellesskap og god stemning!


Hovedleder er Terje Madland - 9708 9009.


Samlinger framover:


2021:

15. Januar

12. Februar (aktivitet ute)

12. Mar (bowling)

23. April

7. Mai

11. Juni

3.september

24. September

22. Oktober

19. November

10. Desember