hvorfor småfellesskap?

Småfellesskap er samlebetegnelsen vi bruker på bibelgruppe, misjonsforening, smågruppe osv. For oss er det viktig at alle medlemmer har et småfellesskap å gå i. 


Å være en forsamling handler om at vi som brødre og søstre i troen på Jesus kommer sammen om Han som har skapt oss, frelst oss og som vil ha fellesskap med oss i hverdagen. Dette gjør vi når vi samles hver søndag og hører forkynnelse, ber, lovsynger og prater sammen. 


Men å være forsamling handler om mer enn feiringen på søndagene. Det handler om hverdag, om livet vårt og om hverandre. Det er viktig at vi samles i mindre fellesskap, åpner Bibelen og deler livet med og ber for hverandre. 


Les hele visjonen for småfellesskapsarbeidet i Misjonssalen.

Småfellesskaps-koordinator

Lurer du på noe om småfellesskapene, hva slags grupper som finnes og hvilken gruppe du kan være med i? 


Ta kontakt med forsamlingsarbeider Anders Noraberg - anders.noraberg.gmail.com

SAmtaleopplegg

Her kan dere finne tips og inspirasjon til samtaleopplegg for småfellesskapene.
  • Å dele Jesus - opplegg for 3 enkeltkvelder om hvordan det kan bli mer naturlig at vi deler Jesus med nye mennesker.