Medvandring

Søndager møtes hele forsamlingen til møte.

Hver annen uke eller en gang i måneden møtes vi i småfellesskapene våre.

Daglig leser vi i Bibelen og ber.


Av og til kan det være godt å ha en person å snakke med om livet. 

Vi kaller det medvandring. I Misjonssalen er det flere medvandrings-par som møtes. Det kan være to i samme alder og samme livssituasjon, eller det kan være en eldre og en yngre troende som møtes. Hvor ofte man møtes og innhold i samtalene avtaler medvandrerne selv. 


Ønsker du en medvandrer, ta kontakt med forsamlingsleder Svein Anton Hansen på shansen@nlm.no.


Du kan lese mer om medvandring på medvandring.no.


Hør tale om "medvandring" av Ole-Magnus Olafsrud.

Hør tale om "å være åndelig foreldre" av Torbjørg Oline Nyli.