DÅP

Dåp - når, hvem, hva og hvorfor?


Misjonssalen Sandnes praktiserer barnedåp. Samtidig døper vi voksne som ikke er døpt som barn. Dåpen skjer i forbindelse med søndagsmøtet. 

Ønsker du/dere dåp for barnet deres eller deg selv, så kontakt forsamlingsleder


Hvorfor døper vi, og hvorfor døper vi barn? Viktigst er det å finne ut hva dåpen gir. 

I denne talen prøver forsamlingsleder Svein Anton Hansen å gi svar på blant annet disse spørsmålene. "Hva er dåp?" (30 min.) + powerpoint


Her følger anbefalt litteratur om dåpen:

- "Guds utstrakte arm." (LUNDE forlag)

- "Jeg vet på hvem jeg tror!" (LUNDE forlag)

Nattverd

Nattverd - når, hva, hvorfor og for hvem?


I møtet 1.søndag i måneden deler vi nattverd sammen. 

Da deltar også barna sammen med de voksne. Nattverden praktiserer vi ved at vi stiller oss i en halvsirkel framme ved scenen, hvor brød (glutenfrie oblater) og alkoholfri vin deles ut. 

Vi besøker syke/ tilsidesatte (som ikke kommer seg til Misjonssalen) med nattverd.


Nattverd har mange spørsmål knyttet til seg: 

Hva skjer egentlig i nattverden? Hvorfor er nattverd viktig? 

Hvorfor bør vi som kristne gå til nattverd?

Kan alle komme til nattverd? Hvor ofte bør vi ha nattverd?

Hva er forskjellene på katolsk, reformert og luthersk nattverdsyn?

Og, hva har uttrykket "Hokkus Pokkus" med nattverd å gjøre? Ja, for det har det på en måte...

Disse spørsmålene prøver forsamlingsleder Svein Anton Hansen å gi svar på 

i denne talen (32 min.) + powerpoint.


Nattverd - også for barn?

Hva skal vi tenke om barn og nattverd? Skal man vente å ta med barna til nattverd til de har en viss forståelse av synd og hva nattverd er?

Denne talen (35 min) prøver å gi en bibelsk begrunnelse for hvorfor vi ikke skal holde barn unna nattverden. + powerpoint


Nattverdforvaltning - kjønn

Hva Misjonssalen tenker om nattverdforvaltningen og kjønn.